K bezpečnosti vakcín proti COVID-19 sa dnes vyjadruje doslova každý. Jedinci bez príslušného vzdelania, dezorientovaní v najnovšom vedeckom poznaní, dokonca samozvaní odborníci len s jednou (ne)vedeckou a neetickou publikáciou ako vrcholom svojej kariéry. Vakcíny proti COVID-19 sú nesprávne prirovnávané k dlhodobo používaným vakcínam. Ak si odmyslíme, že sa jedná o úplne nový typ mechanizmu účinku, „štandardné vakcíny“ na rozdiel od tých „antikovidových“ prešli všetkými fázami klinického skúšania a ich bezpečnosť a účinnosť bola riadne skúmaná v dlhodobom horizonte. Ale teraz už nechajme ohľadom bezpečnosti vakcín prehovoriť čísla z oficiálnej európskej databázy o podozrení na nežiaduce účinky liekov (EudraVigilance). A áno, ako už vyplýva zo samotného názvu databázy, jedná sa o podozrenia na nežiadúce účinky, a teda príčinná súvislosť medzi očkovaním a nežiadúcim účinkom sa musí ešte preukázať. Avšak, nejaké vysoké čísla na to, že sa očkuje ani nie rok, nemyslíte? Ak Vás bude niekto presviedčať, že vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné tak, ako všetky vakcíny používané doteraz, ukážte mu tieto grafy. A nech Vám skúsi vysvetliť ten výrazný rozdiel v číslach medzi vakcínami proti COVID-19, ktorými sa očkuje pár mesiacov a tými, ktoré sú na trhu roky. Odpovede nám kľudne môžete poslať …


Poznámka: Dáta sú spracované ku dňu 7. 8. 2021

 


Poznámka: Dáta sú spracované ku dňu 7. 8. 2021

 

To vážne dovolíme, aby čo i len uvažovali nad povinným očkovaním takto „bezpečnými“ podmienečne schválenými vakcínami?