Skip to content

Poslanie odbornej komisie

Odborníci

Vzhľadom na chaotickosť opatrení, ich
neustále zmeny, nedostatok použiteľných dát a zhoršovanie situácie v zdravotníctve sa bežní ľudia, ktorí sa považujú za odborníkov v oblasti,
v ktorej pôsobia, rozhodli založiť túto
Odbornú komisiu.

Rôzne oblasti

Komisia pracuje v odborných skupinách podľa zamerania s možnosťou, aby sa k jednotlivým témam vyjadrili aj iné odborné skupiny.

Podpora spoločnosti

Komisia je otvorené spoločenstvo ľudí ochotných pomôcť obyvateľom Slovenskej republiky bez nároku na odmenu. Pre prijatie do komisie postačí uviesť v kontaktnom formulári svoje meno, zameranie a stručný opis svojej praxe.

Load More