V polovici augusta sme informovali o počte prípadov nežiadúcich účinkov a úmrtí nahlásených do EudraVigilance v súvislosti s očkovaním proti C-19 TU. Keďže stále počúvame aké je očkovanie bezpečné, rozhodli sme sa analýzu pre „odborníkov“ zopakovať s odstupom času. Porovnali sme:

  1. Počty fatálnych následkov v prípade podmienečne schválených vakcín proti C-19, ktoré sú stále v procese klinického skúšania a ktorými sa očkuje pár mesiacov, s fatálnymi následkami hlásenými v súvislosti vakcínami, ktoré prešli riadnym klinickým skúšaním a ktorými sa očkuje dlhé roky.
  2. Počty závažných a menej závažných nežiaducich účinkov podmienečne schválených vakcín proti C-19, ktoré sú stále v procese klinického skúšania a ktorými sa očkuje pár mesiacov, s nežiadúcimi účinkami vakcín, ktoré prešli riadnym klinickým skúšaním a ktorými sa očkuje dlhé roky.

 

Dáta sú spracované ku dňu 29.11.2021.

 

 

Dáta sú spracované ku dňu 29.11.2021.

 

Tieto dáta sú verejne dostupné každému, teda aj našim samozvaným „odborníkom“. Určite o nich vedia! Kto ale o nich zjavne nevie sú pani Kolíková a Čaputová, ktoré by rady povinné očkovanie (TUTU).

Nehovoril tu nedávno niekto, že treba prestať šíriť bludy o Covide?

Očkovanie považujeme za jedinú a najlepšiu stratégiu (ako) predchádzať vážnym ochoreniam,“ zdôraznila p. Čaputová.

Ako to p. Čaputová vníma v prípade nerizikovej zdravej osoby donútenej („motivovanej“) k očkovaniu, ktorá utrpí následkom očkovania vážne poškodenie zdravia, alebo zomrie už neuviedla.

Pri zavedení povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu by bolo podľa Kolíkovej nutné dôsledne zvážiť vekovú hranicu.

Pre p. Kolíkovú by bolo potrebné sa najskôr dôsledne oboznámiť s dostupnými vedeckými štúdiami z oblasti C-19, aktuálnymi štatistikami, nežiadúcimi následkami v dôsledku očkovania proti C-19. Mala by si zobrať slová p. Čaputovej k srdcu. Ak začne počúvať skutočných odborníkov, garantujeme, že prestane šíriť bludy o Covide a očkovaní.

Ešte niekto tu chce stavať svoje argumenty na „bezpečnosti“ vakcín proti C-19?

Ešte stále tu chcú niektorí ľudia tliachať o tom, že povinné očkovania tu máme desaťročia a podmienečné schválené vakcíny proti C-19 v procese klinického skúšania sú vlastne na jednej úrovni s rokmi preverenou vakcínou proti osýpkam?