Stále sa nám snažia tvrdiť, že Covid vakcíny sú bezpečné a ochránia nás pred Covid úmrtím. Nasledujúce video nám ukáže, ako to naozaj funguje.

 

Prepis videa:

Takzvaná 95% miera efektívnosti spomínaná farmaceutickými firmami bola prinajmenšom zavádzajúca. Štúdia Lancetu, ktorá prešla peer review, potvrdzuje, že 95% efektívnosť vakcín hlásená výrobcami vakcín hovorí skôr o znížení relatívneho rizika ako o absolútnom znížení rizika, ako by to bolo bežné. Skutočné zníženie rizika nakazenia sa Covidom po vakcíne bolo znížené na 1,2% pre Modernu, 1,2% pre Johnson & Johnoson a menej než 1% pre Pfizer. To znamená, že po očkovaní máte v priemere na 99% rovnakú pravdepodobnosť, že sa nakazíte Covidom. Toto vyvoláva tri otázky: Ako pomôžete iným ľuďom tým, že sa zaočkujete? Ak máte prirodzenú imunitu, ktorú 50% populácie pravdepodobne má, prečo by sa malo vyžadovať, aby ste sa zaočkovali? A ak vakcína nezastavuje šírenie, prečo by ste mali potrebovať vakcinačný pas? Akonáhle zapojíte kritické myslenie, budete považovať podporovateľov týchto požiadavok buď za neinformovaných, iracionálnych, alebo s postranným motívom za navrhovanie, aby boli všetci vakcinovaní. Poďme si to zhrnúť spracovaním niekoľkých oficiálnych čísel. Číslo potrebné na zaočkovanie pre Pfizer je 117. To znamená, že 117 ľudí musí byť zaočkovaných, aby sa predišlo jednému prípadu Covidu. Na zabránenie prípadu Covidu, nie úmrtia na Covid. Keďže medián prežitia samotného vírusu je 99,86%, znamená to, že ľudia prežijú v 999 prípadoch z 1 000. Takže by ste museli zabrániť 1 000 prípadom, aby ste zabránili jednému úmrtiu. To znamená, že by ste museli zaočkovať 117 000 ľudí, aby ste zachránili jeden život. V prvej polovici roka 2021 bolo v Amerike plne zaočkovaných približne 134 miliónov ľudí. Dosiaľ zomrelo 10 355 ľudí v prvom polroku 2021 len v USA. To znamená, že každý deň zomiera 56 ľudí okamžite po podaní vakcíny. Kvôli neoznamovaniu je skutočné číslo úmrtí pravdepodobne omnoho vyššie a úradníci a CDC informátori to odhadujú na 51 800 úmrtí. Ale budeme pokračovať s oficiálne vydanými číslami. 134 miliónov očkovaných delené 10 355 oficiálnymi úmrtiami na vakcínu sa rovná 12 940. To znamená, že Covid vakcíny zabijú minimálne jedného z 12 940 ľudí, ktorí sú očkovaní. Takže ak zaočkujete 117 tisíc ľudí na zachránenie jedného života, 9,04 ľudí zomrie kvôli vakcíne. Keď spriemerujete vekové skupiny, máte o 904% väčšiu pravdepodobnosť zomrieť kvôli Covid vakcíne, ako ňou byť zachránení. To je dostatočne zlé s oficiálnymi, zníženými číslami. S pravdepodobnejším odhadom 51 800 úmrtí by to znamenalo, že máte o 4 520% vyššiu pravdepodobnosť zomrieť kvôli Covid vakcíne, ako ňou byť zachránení. Pravdepodobnosť vzniku celoživotného invalidizujúceho ochorenia je ešte väčšia.