Občianska komisia uvítala zaslanie prvého podania do Haagu dňa 12.4.2021. Vzhľadom na množstvo konkrétnych prípadov, ktoré jej chodili a stále chodia na spracovanie, sa rozhodla zamerať na oblasť, ktorá v prvom podaní spomenutá nebola, avšak je jej podstatnou a neodmysliteľnou súčasťou.

 

Spoločná zodpovednosť bola realizovaná ako rozsiahla vojenská operácia aj s podporou rímskokatolíckej cirkvi (niektorí kňazi Ordinariátu vystupovali ako velitelia odberných miest). Všetko by bolo v poriadku, keby nešlo o vojenskú operáciu v čase mieru, zameranú proti vlastnému obyvateľstvu a hlavne, úplne bez legálneho základu, t.j. bez potrebného rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky ako vrchného veliteľa Armády SR. Išlo o svojvoľné a nezákonné použitie potenciálu Armády SR mimo rámca zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mená potenciálnych svedkov, ktorí mohli byť zneužití v tejto operácii pod zámienkou verejného blaha, sú uvedené v jednej z príloh tak, ako boli poskytnuté Okresným úradom Snina a následne získané aktivistami skrz slobodný prístup k informáciám.

 

Ako povedal Miloš Horanský: „Nie každý hľadá pravdu, ale pravda si každého nájde.“

A my dodávame, že to isté platí aj pre spravodlivosť.

 

ICC ver final – armed forces

Annex_1

Annex_2

Annex_3

Annex_4

Annex_5

Annex_6

Annex_7

Annex_8

Annex_10

Annex_11