Vyhlásenie Občianskej Petície na vypísanie referenda za zrušenie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi Vládou Slovenskej republiky a Vládou Spojených štátov amerických.

Petičný výbor občianskej petície na vypísanie referenda za zrušenie vojenskej zmluvy o pobyte amerických vojsk  na našom území, sa obracia na slovenskú verejnosť, aby podporila  uvedenú petíciu.

Konštatujeme, že politickí  vyjednávači za Slovenskú republiku vyjednali s USA pre Slovensko veľmi nebezpečnú zmluvu. Neboli vôbec akceptované oprávnené hromadné pripomienky občanov, pripomienky Generálnej prokuratúry, Úradu jadrového dozoru a iných relevantných subjektov. To nepriamo potvrdila aj prezidentka Z. Čaputová, ktorá musela pripojiť k návrhu zmluvy tzv. interpretačnú doložku. Treba dodať, že uvedená doložka nemá právnu záväznosť a navyše USA pripoja svoju doložku, ktorá nepochybne spolu s touto zmluvou umožní budúci prísun rakiet a širokú paletu zbraní na letisko Kuchyňa a Sliač.

Ide o tak závažný akt, akým je pobyt cudzích vojsk na Slovensku o ktorom musia rozhodnúť občania a nie politici,  a to aj preto, že máme v porovnaní s okolitými krajinami historickú skúsenosť s tzv. dočasným pobytom cudzích vojsk. Preto  iniciovanie a zabezpečovanie petície musí byť plne v rukách občianskej verejnosti  a nie politických strán. 

Slovensko má ideálnu príležitosť sa stať nezávislým mediátorom medzi Západom a Východom. Netreba verejnosti podsúvať názory, že ak nepodpíšeme vojenskú zmluvu s USA nemá nás kto chrániť. Slovensko je súčasťou NATO a EÚ. Našou úlohou musí byť  predchádzať problémom a vyjednávaním prispieť k mieru v Európe a nie dávať ďalšiu zámienku na eskaláciu napätia. Po rokoch neustáleho vazalstva z rôznych strán  je tu konečne ideálny čas na nezávislý, suverénny a  sebavedomý postoj Slovenskej republiky.

Veríme, že občania Slovenska sa  pripoja k tejto Petícii a svojim aktívnym prístupom  podporia bezpečnosť Slovenska a ich samých a pomôžu aj k akceptácii a zvrchovanosti nášho štátu.

Petičný hárok 

Petičný výbor

JUDr. Ján Čarnogurský
RNDr. Ján Baránek
JUDr. Marica Pirošíková
Dagmar Weissabelová
JUDr. Bruno Čanády
Ing. Mgr. Miroslav Kollár, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci

V Bratislave 28. január 2022

Webová stránka
mail: info@sospeticia.sk