Odborná komisia aktívne podporuje „Desatoro pre vládu“ v rámci iniciatívy „Znovu spolu“ a vyzýva všetkých občanov aj obyvateľov Slovenskej republiky na podpis Verejnej výzvy a tiež všetky právnické osoby, aby sa vyjadrili obdobne.

Petícia Znovu Spolu

Video Znovu Spolu

Hovorme Spolu

 

Výňatok textu z petície:

Ako autori iniciatívy Hovorme Spolu sme pod sloganom Znovu Spolu pripravili

VIANOČNÉ DESATORO pre našu p. prezidentku, členov vlády a poslancov národnej rady, ktorého dodržiavanie považujeme za kľúčové v boji s akoukoľvek pandémiou.

Vďaka nemu máme v rukách efektívny nástroj na upokojenie situácie a opätovné spojenie mimoriadne rozdelenej spoločnosti. Bez jeho dodržiavania zo strany vládnej moci však nie je možné v tomto boji zvíťaziť. Preto budeme ako občania veľmi dôkladne dbať na splnenie každého uvedeného bodu.

Pre prípad, že by sa naši vládni predstavitelia zachovali nezodpovedne a chceli by toto Desatoro pre vládu porušovať, pripravili sme aj
NOVOROČNÉ DESATORO pre našich zodpovedných občanov,
ktoré oficiálne zverejníme po 10 dňoch (t.j. 20.12.2021 – k nahliadnutiu je však k dispozícii už teraz poniže) a ktoré v prípade, že bude aj naďalej dochádzať k porušovaniu Desatora pre vládu, vstúpi 1.1.2022 do platnosti.
Pretože v tomto boji nemôžeme poľaviť.

Všetkých zodpovedných občanov, ktorí súhlasia s uvedeným Desatorom pre vládu a Desatorom pre občanov, poprosíme o vyjadrenie súhlasu s touto VEREJNOU VÝZVOU podpisom tejto online petície.