Úradu verejného zdravotníctva bolo položených niekoľko otázok vo veci ochrany verejného zdravia. Medzi nimi bola aj otázka týkajúca sa gastro sektora. Nakoľko sa v odpovedi ÚVZ SR nachádzajú aj prekvapivé stanoviská ohľadom režimu OTP na pracoviskách, celú odpoveď zverejníme ako súčasť ďalšieho príspevku Odbornej komisie. Aby všetci vedeli o čom bola táto šikana s preukazovaním sa negatívnym testom.

Späť ku gastru a otázkam položeným ÚVZ.

Pozn. Hrubým písmom je zvýraznená otázka a pod ňou sa nachádza odpoveď ÚVZ.

Poznámka OK k otázke č. 2:  Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú epidemiologické vyšetrenia u ľudí s pozitívnym RT-PCR, Ag alebo LAMP testom. U pozitívnych osôb sa v rámci takéhoto vyšetrenia zisťuje okrem iného aj miesto vzniku nákazy (toto si zapamätajte, vrátime sa k tomu).

 

Nakoľko ÚVZ neodpovedal na zásadné otázky v žiadosti, bola mu zaslaná nová žiadosť o doplnenie informácií, vrátane doplňujúcich otázok (pre potreby tohto článku vyberáme len tie, týkajúce sa gastro sektora).

 

Odpoveď od ÚVZ:

Za 10 mesiacov 108 prípadov s uvedeným miestom nákazy zariadenie otvoreného typu! A keďže sa ÚVZ SR odvoláva na Epidemiologický informačný systém tak Vás informujeme, že súčasťou analýzy epidemiologickej situácie v Slovenskej republike vrátane ochorenia COVID 19 a mesačných správ sú aj informácie o charaktere výskytu a mieste nákazy. Pokiaľ je súčasťou epidemiologického vyšetrenia ľudí pozitívnych na Covid-19 aj zisťovanie miesta nákazy, tak 108 prípadov je za uvedené obdobie zrejme exaktné číslo.

Podľa úradu, v prevádzkach verejného stravovania, kde nemajú ľudia nasadené rúška a komunikujú, nie je vraj možné určiť miesto nákazy… Ako súvisia tieto faktory s miestom nákazy sme doteraz nepochopili. O pár riadkov vyššie ten istý úrad uvádza „108 prípadov s uvedeným miestom nákazy zariadenie otvoreného typu“.

Otázka na zamyslenie: Ako je možné rozdeliť prevádzky podľa rizikovosti, keď vraj nevedia určiť miesto nákazy?

V odpovedi sa taktiež uvádza, že sa analýzy epidemiologickej situácie vykonávajú na základe dát z EPIS-u, kde bolo ku dňu 9.1.2022 (dátum uvedený v odpovedi ÚVZ SR) evidovaných 108 prípadov s uvedeným miestom nákazy zariadenie otvoreného typu. 108 prípadov za 10 mesiacov roka 2021. Opýtajte sa hlavného hygienika na základe čoho sa gastro zatváralo medzi prvými ako najrizikovejšie?

 

Celú oficiálnu komunikáciu občana s ÚVZ sprostredkujeme spolu s ďalším príspevkom OK.