Tentokrát poskytol návod na domácu liečbu v prípade variantu omicron.

“Rozhodne to sú vitamíny C a D a tiež zinok. Tie môže užívať v bežnej dennej dávke každý.  ˌDéčkoˈ zhruba tritisíc miligramov denne, vitamín C približne o tisíc miligramov menej a zinok desať miligramov,” uviedol pre tvnoviny.sk infektológ Peter Sabaka.

Upravená verzia TU
 

Na „chybičku“ vo vyjadrení pána doktora nás upozornila laická verejnosť, ktorá je zdá sa, lepšie informovaná ako doktor Sabaka. Preto naše fakty budú venované primárne jemu.

Fakt č. 1

3000 miligramov (mg) = 3000 000 mikrogramov (mcg/μg)
3000 000 mikrogramov (mcg/μg) = 120 000 000 medzinárodných jednotiek (IU)

Fakt č. 2

Ministerstvo zdravotníctva SR a MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo odporúčajú na podporu imunity v súvislosti s Covid-19 o.i. vitamín D – 1000 IU/deň (TU). MZ SR aj MZ ČR odporúčajú dospelým ľuďom vo všeobecnosti prijať  1000 – 2000 IU vitamínu D za deň (TU a TU). Ministerstvo zdravotníctva SR zároveň v prípade vitamínu D ako prevencii proti Covid-19 uvádza: „pozor: na príliš vysoký príjem, toxické účinky predávkovania“ (TU).
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil prípustnú hornú hranicu vitamínu D pre dospelých v prípade prevencie na 4000 IU/deň (100 μg). Táto informácia je síce z roku 2012 (TU), avšak, na stránke EFSA sme nenašli aktuálnejšie informácie. Navyše, množstvo aktuálnych vedeckých článkov sa odvoláva na túto informáciu z roku 2012.
Samozrejme, v prípade terapeutického využitia vitamínu D sa v závislosti na rôznych faktoroch môžu odporúčať aj dávky, ktoré sú vyššie ako prípustná horná hranica. Takéto zvýšené dávkovanie je spravidla časovo striktne obmedzené.

Rekapitulácia:

EFSA stanovil prípustnú hornú hranicu vitamínu D pre dospelých v prípade prevencie na 4000 IU/deň.
MUDr. Sabaka odporúča proti omikronu užívať déčko v dávke 120 000 000 IU/deň.

 

Mohli by ste pán doktor poskytnúť laickej aj odbornej verejnosti štúdiu, kde bolo dávkovanie 120 000 000 IU v prípade vitamínu D odporúčané? Dovolíme si tvrdiť, že Vašim odporúčaním kráčate po veľmi tenkom ľade. To, že časť vyjadrenia dodatočne vymažete, neznamená, že neexistovalo. Viete koľko ľudí si Vaše pôvodné odporúčanie stihlo prečítať? Ako lekár iste viete, čo by takéto dávkovanie vitamínu D mohlo spôsobiť, ak by sa títo ľudia riadili Vašim odporúčaním, že?
Pán Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD., vyjadrili ste sa, že budete diskutovať len so seberovnými. Obávame sa, že bude veľmi ťažké nájsť odborníka Vašich vedomostí, ktorý by bol rovnocenným partnerov do odbornej diskusie s Vami.
Dovoľte ešte, aby sme Vám pripomenuli časť Vášho vlastného vyjadrenia. Ku cti Vám slúži, že v jednej vete, ktorú sme nezvýraznili (a verte, že sme chceli), ste si aspoň priznali jeden už očividný fakt.

Zdroj na celý status: https://www.facebook.com/peter.sabaka/posts/10225480520096889