Z komunikácie s Ministerstvom zdravotníctva SR vysvitlo, že ministerskí úradníci vôbec nerozumejú úplne jednoduchému a celé desaťročia známemu vzťahu. Vzťahu medzi úmrtnosťou a očkovaním proti detským chorobám, známym od pradávna (napr. osýpky min. 2300 rokov), vakcínami overenými a dlhodobo používanými. O tomto vzťahu šíria úplné nezmysly, a ešte sa na ne odvolávajú aj pri presadzovaní očkovania proti Covid-19.

Tvrdenie

Na svojej Facebookovej stránke MZ SR „odporúča“ očkovanie detí proti Covidu aj s pomocou tvrdenia „Len vďaka očkovaniu … nezomierajú nám deti na osýpky, čierny kašeľ, ani na záškrt“:

Následne o tom informovali všetky médiá.

Na zdroj toho tvrdenia som sa MZ SR (ďalej v texte len „MZ“) spýtal v komentári ich podobného príspevku. Facebook mi ho ale zakázal:

Tak som MZ oslovil priamo. Naša vzájomná komunikácia o veci prebehla nasledovne.

Prvá žiadosť poslaná na MZ

V nej som sa spýtal na zdroj toho tvrdenia (a), a 2 ďalších (b, c). A popritom som poukázal na postupný pokles úmrtí na čierny kašeľ v ČR dávno pred začatím očkovania:


Odkazy: Krčméry, Lengvarský, graf.

Odpoveď MZ


Teda len strohý odkaz na celú 70 stranovú brožúru Sprievodca očkovaním. Keďže tie tvrdenia v nej nie sú a ani nič čo by ich aspoň čiastočne podporovalo, tak som využil ponuku na poslednej strane:

Hľadáte odpoveď na svoju otázku? Poraďte sa s autormi brožúrky na stránke…“

Diskusia s odborníkom, členom Pracovnej skupiny pre imunizáciu menovanej ministrom zdravotníctva

Autorom brožúry som položil otázku k prvému z troch tvrdení:

„Prosím Vás, je pravda, že ‘LEN VĎAKA OČKOVANIU NEZOMIERAJÚ nám DETI NA osýpky, ČIERNY KAŠEĽ, ani na záškrt ’ ?“

Rovno som v nej aj poukázal na rovnaký graf ako v infožiadosti. Jeden z autorov odpovedal a vymenili sme si pár mailov. Posunul mi niekoľko argumentov. Ani jeden z nich to tvrdenie nedokazuje, jeden ho dokonca sám vyvracia. Posúďte sami.

Argument 1

K osýpkam Vám posielam jednu prezentáciu kde nájdete žiadané údaje.“

Tá sa volá Osýpky a z jej celkovo 8 slajdov sa mojej otázke jeden naozaj venuje:

Paradoxne, práve takýmto grafom to tvrdenie, zrejme nechtiac, sám vyvrátil.

Z neho vidno, že úmrtnosť na osýpky do roku zavedenia očkovania (v ČSR 1969) klesala. Od r. 1953 na asi šestinu. Keby v ňom bola zachytená dávnejšia minulosť, napr. od r. 1921, kedy na osýpky zaznamenali nie okolo 10, ale 1578 úmrtí, a už odvtedy mal vývoj sústavný, postupne klesajúci trend, tak by ten pokles bol ešte výraznejší. Do začiatku očkovania, od spomínaného r. 1921 až asi 15-násobný.

K záškrtu nenapísal nič. K čiernemu kašľu som v texte mailu okrem všeobecných informácií nezachytil žiadny argument.

Keď som oponoval k tomu slajdu o osýpkach, žiadal som rovno o prípadné ďalšie argumenty. Odpísal. K čiernemu kašľu som ale ani v tomto maile argument nezachytil. A tak som reagoval len na nasledujúce jasné stručné argumenty k 2 ostatným ochoreniam:

Argument 2 

„Na osýpky zomiera ročne vo svete viac ako 80 000 neočkovaných detí (WHO)“.

Ten ale testované tvrdenie nedokazuje nijako. Ako keby povedzme z faktu:
    „Na osýpky zomiera ročne vo svete viac ako 80 000 detí nemajúcich prístup na internet (WHO)“ vyplývalo, že:
    „Len vďaka dostupnosti internetu nám deti nezomierajú na osýpky.“

Oponoval som ale aj k tomu „vo svete“. Porovnaním niektorých z najhorších štátov, s jedným zo štátov s 0 úmrtiami (na mil. obyvateľov) :

„Myslíte si, že keby sa takí Japonci prestali úplne očkovať proti osýpkam, tak by u nich narástla úmrtnosť na úroveň tej v Demokratickej republike Kongo (povedzme tých okolo 70 na milión za rok 2019), skúšanej občianskymi vojnami a konfliktmi od 1996 do 2018?
Alebo že by narástla na úroveň v Indii, síce bez histórie nedávnych vojen, ale s pre nás nepredstaviteľnou a obrovskou chudobou a navyše katastrofálnou hygienou? (Pozn. Mám zopár známych, ktorí chodia do Japonska. Rozplývajú sa nad službami a čistotou, vraj sa tam dá z podlahy na verejných WC aj jesť. A ja som bol, naopak, v Indii…)“

Argument 3

„a záškrt na Ukrajine a Rusku – po rozpade ZSSR bola epidémia z neočkovania – zabil nevedno koľko desiatok tisíc postihnutých.“

Aj toto je logický klam. Spoločná príčina, oba zdanlivo závislé javy (pokles zaočkovanosti u najmenších detí a nárast úmrtí v celej populácii vrátane dospelých) majú inú, spoločnú príčinu. Zase, paradoxne, v tomto argumente dokonca aj spomenutú, ale zjavne nespozorovanú.

Tou bol rozpad ZSSR v dec. 1991 a spoločenská a hospodárska zmena s obrovským dopadom na každodenný život všetkých bežných ľudí. Spôsobila nielen zníženie zaočkovanosti detí, ale na určitú dobu napr. aj rast nezamestnanosti, stratu sociálnych istôt, hyperinfláciu, chudobu a rozklad zdravotného systému.

Na záškrt tam vtedy trpelo veľa vojakov, pacientov psychiatrických nemocníc a špeciálnych ústavov, utečencov, tulákov, alkoholikov a drogovo závislých. Tu je citát z jednej z dvoch štúdií, ktorými som oponoval:

„Napríklad v roku 1994, teda len v 3. roku po rozpade ZSSR, a len v 1 nemocnici z mnohých v Rusku, v Botkinovej v Petrohrade, bolo hospitalizovaných 1860 dospelých pacientov so záškrtom. Medzi zosnulými bolo 26 alkoholikov (62%).
Rakhmanova A. G., Lumio J., Groundstroem K., Valova E., Nosikova E., Tanasijchuk T., Saikku J.: „Diphtheria outbreak in St. Petersburg: clinical characteristics of 1860 adult patients“, Scand J Infect Dis, 1996, 28(1):37–40”

DVANÁSŤ argumentov PROTI tvrdeniu a koniec diskusie

Potom som mu poslal ešte jeden mail, 26.1.2022:

Zdroj: TU.
   Pozn. Tam po stláčaní tlačidla vpravo sa dá zobraziť každý graf samostatne na celú obrazovku. Vybraté z: Mgr. Peter Tuhársky, Štatistiky: infekčné ochorenia a očkovanie, 2020, s veľmi poctivo a detailne uvedenými zdrojmi (zdravotnícke ročenky apod.)

A zakončil som: „Ak teda už nemáte ďalšie argumenty pre to tvrdenie, navrhujem zvážte týchto spolu 12 proti nemu. Naozaj ste tým tvrdením stále presvedčený?“
Do napísania tohto článku som od neho ďalšie odpovede už nedostal.

Druhá žiadosť poslaná na MZ

Okrem iného som v nej poskytol aj celú diskusiu s tým členom Pracovnej skupiny pre imunizáciu menovanej ministrom zdravotníctva, autorom brožúry, na ktorú ma odkázali.

Odpoveď MZ

Ani tentokrát nič k veci. Len v štýle „S Pfizerom na večné časy a nikdy inak, trikrát Hurá!“:

 

Záver diskusie s riaditeľom Komunikačného odboru MZ, majúcim na starosti aj očkovaciu kampaň

9.2.2022 som mu odpísal a zhrnul, že ak nejaké zdroje neuvedie, tak to znamená, že o žiadnych na MZ nevedia:

Ďalšej odpovede som sa do napísania tohto článku už nedočkal.

Mail poslaný hlavnej odborníčke pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast MZ

11.2.2022 som rovnakú otázku ako autorovi brožúry položil aj odbornej konzultantke tej brožúry, samotnej autorke toho prvého tvrdenia. Odpoveď som do napísania tohto článku nedostal.

Zhrnutie

Pomôžem odborníkom z MZ a možno ešte jednému, nami povinne platenému, štátnemu spolku iných odborníkov. Inšpirovanému zrejme „Ministerstvom pravdy“ z románu od Orwella, keď o sebe tvrdia, že sú „Špecializovaná oficiálna stránka Policajného zboru Slovenskej republiky na boj proti hoaxom “ Keby tá úderka „Hoaxy a podvody – Polícia SR“ chcela zabojovať aj proti hoaxom od MZ, ponúkam aj jej jedno vysvetlenie toho, vďaka čomu nám neumierajú deti na spomínané infekčné choroby:

„Za najdôležitejšie sa považujú socioekonomické pomery a opatrenia, zlepšujúce hygienu, sanitáciu, výživu – zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vody, budovanie kanalizácií, zlepšenie dopravnej infraštruktúry, technológií tranzitu a skladovania potravín, odstránenie podvýživy, taktiež kvalitu bývania (sucho, teplo, životný priestor, dostupnosť energií), zdravotnej starostlivosti, úroveň pracovného prostredia, dĺžku a povahu pracovnej smeny atď; tieto opatrenia, do značnej miery závisiace od stability a mieru, spoločne prispeli k celkovému zlepšeniu imunity voči infekčným ochoreniam.[5][6][24][25][40-42][82][86][92][94]
McKeown ide ešte ďalej a zásluhu medicíny na ústupe ochorení odhaduje nanajvýš v rozsahu 3%.[6][24][25] Podobne McKinlay.“
Zdroj: Mgr. Peter Tuhársky, Štatistiky: infekčné ochorenia a očkovanie, 2020.

Policajný zbor SR v príspevku NIE JE ODBORNÍK AKO ODBORNÍK 17.11.2021 píše aj toto: „Nezabudnite, že ‘mať názor’ neznamená mať pravdu. Obracajme sa na odborníkov, výskumné dáta a štatistiky“:

Ja vďaka tejto skúsenosti nezabudnem určite. Preto vždy, keď si budem chcieť na niečo urobiť informovaný názor, tak „odborníkom“ na MZ veriť nebudem, kým sa najskôr neobrátim na odborníkov skutočných.

Ja také tvrdenia ani žiadne podobné, od mojich, aj mnou platených, služobníkov na MZ netolerujem. Nechcem za svoje peniaze vidieť neodbornosť a už vôbec nie propagandu. Nechcem počúvať (slovníkom prezidentky) „tliachanie“ nejakých názorov, ktoré neznamenajú pravdu (ako nás poúčajú aj policajti, zase tými svojimi „názormi“).

Ak na MZ nevedia pochopiť ten triviálny vzťah medzi neočkovaním v minulosti a poklesom úmrtnosti, svoj hoax šíria a ešte na ňom stavajú propagandu, a dokonca po konfrontácii s faktami ho stále absurdne obhajujú, potom akú dôveru môžu mať laici v ich dnešné odporúčania? Očkovať proti ochoreniu známemu len 2 roky? Vakcínou ktorú EÚ obstarala od výrobcu podpisom zmluvy, ktorú si prečítať nemôžu, ani keď ju konečne zaujímajúcim sa europoslancom poskytli s celými časťami v nej začiernenými (od 17m35s)? Vakcínou schválenou podmienečne, len na výnimku? Po urýchlenom testovaní vo všetkých nutných fázach klinických skúšok, a stále nedokončenými? Očkovať plošne, vlastné zdravé deti už od 5 rokov bez potreby odporúčania od lekára a mladistvých, prudko sa vyvíjajúce(-ich)? Vakcínou na báze génovej technológie doteraz nikdy v histórii masovo na tento účel nepoužitou?

Teda, keby len odporúčali! Oni rodičov a ich deti k nemu nútia, keď im neočkovaným zakazujú chodiť na tréningy, alebo len tak napr. na plaváreň, ba aj vzdelávať sa (prezenčne, pri výskyte jediného pozitívneho výsledku testu v triede) atď.

Pozn.:

Oni, okrem iného:

   • presadili povinné (v newspeaku „dobrovoľné“) celoplošné Ag testovanie zdravých ľudí,
   • metodicky „usmernili“ ambulantných lekárov, aby chorých s Covidom nevyšetrovali a neliečili, a keď sa niektorí z nich doma začali dusiť a plniť nemocnice, tam sa im podával Remdesivir po 2100€ za infúzie, neúčinný a nebezpečný – viď napr. TU, TU, TU, TU a TU,
   • hovoria o dosiahnutí kolektívnej imunity – očkovaním,
   • ľudí po prekonaní ochorenia Covid „presviedčajú“, aby sa dali zaočkovať z dôvodu nedostatočnej hladiny protilátok, neberúc do úvahy pamäťovú a slizničnú imunitu – viď napr. TU a TU,
   • očkovanie vynucujú, segregačnými, diskriminačnými vyhláškami,
   • a pripravujú nás na očkovanie povinné, občasnými vyhláseniami o jeho zamýšľaní.

 

Autor: D.V.

O mne:

Nemám diplom z medicíny. Ale napr. o štatistike a testovaní hypotéz niečo málo viem.

Nie som antivaxer. Vždy budem brániť každého, komu by niekedy niekto zakázal dať čímkoľvek zaočkovať seba či svoje dieťa.

Nie som volič opozície. Volil som SaS.