11.6 2021 priniesol denník Pravda informáciu [1] o počte vedľajších účinkov spojených s vakcínami na Slovensku.

K štvrtku 10.6 2021 boli injekčne podané nasledovné počty experimentálnych génových terapií nazvané nesprávne COVID19 vakcína.

 

Počet podaných prvých dávok 1 852 580
Počet podaných druhých dávok 1 046 405
Celkový počet nahlásených vedľajších účinkov 5800
Celkový počet nahlásených vážnych poškodení 447

 

Medzi vážnymi poškodeniami zdravia po vakcinácii sa vyskytujú podľa správy medzi najčastejšími hláseniami pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, prekolapsový stav, kolaps, trombóza, pľúcna embólia, alergické reakcie, dočasná paralýza, krátkodobá strata vedomia, ale i náhla cievna mozgová príhoda. Objavil sa aj epileptický záchvat a k štvrtku spolu tri úmrtia v súvislosti s očkovaním.

Pred rokom 2021 bol naratív očkovania, že sa stáva 1 prípad z 1 milióna očkovaní. Následne štúdia, ktorú vytvorila na zákazku CDC Harwardská univerzita [2] hovorí, že sa hlási jeden zo sto prípadov. Teda hlási sa jedno percento. V našom prípade by to teoreticky znamenalo, že sme na Slovensku mali 580 000 prípadov nežiadúcich účinkov a 44 700 vážnych poškodení.

Čo ale horeuvedené dáta zo ŠUKL k 10.6 2021 hovoria, že ak vezmeme celkový počet podaní po druhej dávke vidíme nasledovné dáta.

Poškodenia celkovo po 2 dávke 1 človek zo 180 očkovaných
Vážne poškodenia po 2 dávke 1 človek z 2340 očkovaných
Úmrtia s pozitívnym qrt-PCR / Antigen testom [3] 1 človek z 439 obyvateľov

 

Teda na každých 180 očkovaných, bude jeden s nežiadúcim účinkom. A čo sa týka závažných poškodení, ako infarkt, mŕtvica, alebo dočasná paralýza? Z každých 2340 očkovaných, bude jeden s týmto závažným poškodením.

A teraz zaujímavá informácia, COVID19 vakcíny nie sú vakcíny, ktoré majú zabrániť prenosu SARS-CoV-2, ale majú zmierniť priebeh choroby. A podľa zdroja [3] sú úmrtia 2277 na 1 milión obyvateľov, alebo 1 : 439, čiže jeden zo 439 obyvateľov Slovenska.

Podľa posledných informácií denníka SME [4], Ministerstvo zdravotníctva informovalo o možnosti vzniku centier pre ľudí, ktorí mali po očkovaní prvou dávkou výraznejšie nežiaduce účinky. Otázka znie, keď je potreba centier na záchranu alebo liečbu tých, ktorí podstúpili experimentálnu liečbu, nie je to:

  • priznanie úmyselného poškodenia zdravia a definitívne porušenie princípu Nihil nocere, hlavne neškodiť, čo je základom Hippokratovej prísahy
  • sprenevera štátnych prostriedkov, pretože namiesto liečby v prvom štádiu choroby sa preventívne, po predpokladanom poškodení zdravia, liečia následky tohto postupu
  • trestný čin nátlaku a poškodzovania verejného zdravia, pretože ani pri informácii o úmrtiach s pozitívnym testom, neprevyšujú domnelé výhody, poškodzovanie týmito vakcínami
  • v zdroji z portálu štandardné postupy ministerstva zdravotníctva [5] je od Januára 2021 uvedený spôsob liečby. V tomto období doc. Firment tvrdí, že : “a na základe klinických skúseností, ktoré nie sú podporené veľkými vedeckými štúdiami, ale na pracoviskách sú v tiesni úspešne využívané, je možné podať: U pacienta s potvrdením COVID-19 spotrebou inhalácie kyslíka, NIV(HACOR <5), ale aj pri indikácii UVP: vitamínCvinfúziiaždo1 g/kg, druhý deň polovičnú dávku, do  -5. dňa 0,25 g/kg. Ivermectin tbl 0,2mg/kg 2-5 dní do odznenia príznakov. Zinok a selén, vysoké dávky D vitamínu, thiamín, antipyretíká, melatonín. Pri zvýšenom PCT a CRP empiricky Azitromycín (3 -6 dní) alebo ATB podľa citlivosti.“ Tieto informácie sú už momentálne potvrdené niekoľkými štúdiami celosvetovo, vrátane metaštúdií, preto je poškodzovanie zdravia vakcínami, pri existujúcej liečbe, hazardom so zdravím.

 

Ste ochotní riskovať ťažké poškodenie, vrátane mŕtvice, ochrnutia, alebo pľúcnej embólie u jedného z 2340 očkovaných detí?

 

[1] https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/591038-sukl-eviduje-takmer-5800-hlasenych-podozreni-na-neziaduce-ucinky-vakcin/

[2] https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

[3] https://ourworldindata.org/search?q=Slovakia+deaths+with+covid

[4] https://domov.sme.sk/c/22679227/stat-planuje-centra-na-liecbu-vaznych-neziaducich-ucinkov-po-ockovani.html

[5] https://standardnepostupy.sk/_files/200000771-e6f59e6f5b/Zasady_odporucania_diagnostika_liecba_pacientov_covid19_OAIM.pdf?fbclid=IwAR1oVcmGm8g4T1qiKRi29oops69GvzgqBs0sAsimjJtAnFktGamEp67ZQkQ