Pôvodne sme chceli tento článok koncipovať inak, avšak rozhodnutie Ústavného súdu k ustanoveniu, ktoré umožňuje Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní ochorenia, alebo o negatívnom výsledku testu náš zámer zmenilo.

„Ústavný súd konštatoval, že napadnutá právna úprava sleduje legitímne ciele a zakladá potrebný legislatívny priestor pre prijímanie normatívnych opatrení ÚVZ a regionálnych ÚVZ, ktoré sú spôsobilé svojimi účinkami napomôcť naplneniu cieľov sledovaných touto právnou úpravou,“ informovala hovorkyňa. (Zdroj TU)

Jedná sa o ustanovenie zákona č. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z čoho vychádzal Ústavný súd a čo považuje za „naplnenie cieľov“ nevieme, obzvlášť, keď ani samotný hlavný hygienik nevie vysvetliť mechanizmus ochrany verejného zdravia v súvislosti so svojimi vlastnými nariadeniami.

Bola nám poskytnutá písomná komunikácia s ÚVZ ohľadom prijatých opatrení, o ktorú sa s Vami podelíme. Dávame do pozornosti otázky 4,5,6.

ÚVZ sa zrejme inšpiroval pri svojich odpovediach (nižšie) slávnym výrokom Jana Wericha z filmu Císařův pekař a Pekařův císař: A teď se jdeme historicky znemožnit.  A keby len raz, ale opakovane. Očkovaní vraj nemajú výnimku z testovania, požadované štúdie a dokumenty na podporu svojich tvrdení akosi úrad zabudol priložiť a vysvetleniu mechanizmu ochrany verejného zdravia sa úrad vyhol oblúkom. Profesionálne, tlieskame!

Občan vs. ÚVZ – 2. kolo

Máte to potvrdené čierne na bielom. Uvedené opatrenia sú súčasťou vládnej stratégie riadenia pandémie a nie ochrany verejného zdravia. Z komunikácie navyše vyplýva, že ÚVZ ani nevie, alebo nechce vysvetliť mechanizmus ochrany verejného zdravia a podložiť svoje tvrdenia relevantnými zdrojmi.

Odpovede ÚVZ podpísané PhDr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD., MPH, lekárom pôsobiacim v odbore verejného zdravia, epidemiológom a hlavným hygienikom sú skutočne odborné skvosty. Vyhol sa konkrétnym odpovediam, namiesto toho odpovedal na otázky, na ktoré nebol dotázaný. Ani na 2. výzvu nepredložil požadované štúdie, kritéria a podklady pre svoje stanovisko a ako vrchol vedy predložil článok zverejnený zatiaľ iba v medarchive (tlieskame druhýkrát). K tomu pripojil link na neexistujúci zdroj a ako inak, aj správu CDC ohľadom predbežných odhadov účinnosti vakcíny BNT162b2 a mRNA-1273 na COVID-19 pri prevencii infekcie SARS-CoV-2 u zdravotníckych pracovníkov a ľudí v prvej línii. Otázka znie, prečo má ÚVZ potrebu odvolávať sa neustále na americké CDC? Nemá vlastné analýzy? Nemal by vykonávať vlastné analýzy? Pán hygienik ani ten čo odpoveď písal si určite tu správu CDC nečítali. Inak by si všimli taký malý, ale podstatný fakt, že zber údajov bol realizovaný v období december 2020 až marec 2021. ÚVZ, ako hlavný správca epidemiologických dát by mal disponovať informáciou, kedy sa v JÚ-ESEJ, EÚ a na Slovensku stal dominantným variant delta. A to ani nehovoríme, že už tu máme omikron. Ako je to so znížením prenosu u očkovaných v prípade variantov delta a omikron?

A keď už to pán hygienik a ÚVZ chcú hrať na CDC, tak teda nech sa páči. V článku uverejnenom v časopise THE LANCET Infectious Diseases z januára 2022 (aktuálnejšie to už snáď ani nejde) sa píše:

Nedávne vyšetrovanie amerického CDC ohľadom prepuknutia COVID-19 vo väznici v Texase ukázalo rovnakú prítomnosť vírusu v nosohltane očkovaných a neočkovaných jedincov. Podobne, vedci v Kalifornii nezaznamenali žiadne veľké rozdiely medzi očkovanými a neočkovanými jedincami, pokiaľ ide o vírusovú nálož SARS-CoV-2 v nosohltane, dokonca aj u tých, u ktorých sa preukázala asymptomatická infekcia. Súčasné dôkazy teda naznačujú, že možno bude potrebné prehodnotiť súčasné politiky ohľadom povinného očkovania a že stav očkovania by nemal nahrádzať postupy, ako je nosenie masiek, odstupy a trasovanie kontaktov, a to ani u vysoko zaočkovaných populácií.

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext

 

Pre všetkých, ktorí by chceli nad legitímnym cieľom, „pandémiou neočkovaných“, kolabujúcim zdravotníctvom a celou jesennou a zimnou hystériou pouvažovať v širších súvislostiach, dávame do pozornosti pár odkazov: TU, TU, TU a …


Strana 6
https://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/MesacneSpravy/Files/10_2021.aspx

 


Strana 5
https://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/MesacneSpravy/Files/11_2021.aspx

 


Strana 6/7
https://www.epis.sk/InformacnaCast/Publikacie/MesacneSpravy/Files/12_2021.aspx