Téma analýzy

Po vysvetlení si pojmov pandémie, epidémie a epidemického prahu (ďalej EP) a prehľade počtu prípadov v porovnaní s epidemickým prahom (ďalej EP) chrípky za posledné 2 roky v celom svete, kde bol EP prekročený len 4x troma štátmi s nízkou populáciou, si teraz prejdeme prehľad reportovaných úmrtí na Covid-19.

Analýza a prehľad situácie

Pre celý svet sa hodnoty reportovaných úmrtí pohybujú:

  • za rok 2020 je to 0,024%,
  • za rok 2021 je to 0,039%
  • a za celé (ne)epidemické obdobie 2020 a 2021 je to 0,063%.

Najnižšie hodnoty, pod 0,025%, reportujú:

  • Austrália
  • Afrika
  • Ázia

Paradoxné je, že Austrália je v lockdowne rekordne dlho a platia tam prísne reštrikcie.

Afrika ako jediný kontinent (teda okrem Antarktídy) na Covidovej vlne nejde.

Najvyššie hodnoty reportuje Južná Amerika – 0,269%.

Európa – 0,172%.

Keď si to otočíme, tak 99,937% celosvetovej populácie je v poriadku, preživší.

Na čísla úmrtí nemáme definíciu epidémie, ale aj tak to sú tak nízke čísla, že podstatne viac iných chorôb má na svedomí podstatne viac úmrtí a nikdy sa k nim nerobili žiadne celosvetové reštrikcie, lockdowny, testovanie, nútené očkovanie a podobne.

Takže opäť, tieto čísla o žiadnej epidémii, ani pandémii očividne nesvedčia.

1. Svet a kontinenty – kumulované reportované úmrtia na Covid od 4. týždňa 2020 do 43. týždňa 2021

Na vertikálnej osi y je rozpätie 0 % – 100 %, na horizontálnej osi x sú týždne. Farebné krivky ukazujú kumulované reportované úmrtia v percentách pre jednotlivé kontinenty a svet.

Keďže na danom grafe krivky nie je moc vidieť tak si to priblížime 2x.

 

Po dvojnásobnom priblížení máme na osi y rozpätie 0 % – 50 %. Krivky ale stále nie je vidieť, tak si to priblížime 5x, dokopy teda už 10x.

 

Na osi y máme teraz rozpätie len 0 % – 10 %, ale krivky stále nie je moc vidieť oddelené od osi x, tak si to teda priblížime ešte 10x, dokopy to už bude robiť 100-násobné priblíženie.

 

Na osi y je po stonásobnom priblížení rozpätie len 0 % – 1 %. Niektoré krivky sa nám už oddelili od osi x, ale niektoré kontinenty stále ostávajú neprehľadné u x-ovej osi, tak si to teda priblížime ešte 3,3 x. Celkové priblíženie bude teda už viac ako 333x.

 

Až pri 333-násobnom priblížení, kde už máme na y-ovej osi interval len  0 % – 0,3 %, tak vidíme krivky kumulovaných reportovaných úmrtí na populáciu v % pre dané kontinenty a pre celý svet:

  • Južná Amerika 0,269 %
  • Severná Amerika 0,186 %
  • Európa 0,172 %
  • Svet 0,063 %
  • Ázia 0,025 %
  • Afrika 0,016 %
  • Austrália 0,006 %

 

Ak by sme si zobrali len rok 2020 (4. – 53. týždeň), rok, keď WHO vyhlásilo pandémiu, tak pri 1000-násobnom priblížení vidíme, že počet úmrtí pre jednotlivé kontinenty a svet neprekročil 0,1 %:

  • Južná Amerika 0,096 %
  • Severná Amerika 0,086 %
  • Európa 0,073 %
  • Svet 0,024 %
  • Ázia 0,007 %
  • Afrika 0,005 %
  • Austrália 0,004 %

Pre rok 2021 (týždne 1 – 42) sú pri 555-násobnom priblížení výsledky nasledovné:

  • Južná Amerika 0,170 %
  • Severná Amerika 0,100 %
  • Európa 0,099 %
  • Svet 0,039 %
  • Ázia 0,018 %
  • Afrika 0,011 %
  • Austrália 0,003 %

 

Záver

Ak si to celé zhrnieme tak od 2. týždňa 2020 do 43. týždňa 2021 kumulované reportované úmrtia na Covid-19 pre jednotlivé kontinenty sa pohybujú od 0,006 % až po 0,269 % z celkovej populácie. Pre celý svet je to 0,063 %.

Keď si to otočíme, tak počas celosvetovej dvoj ročnej pandémie je preživších na jednotlivé kontinenty od 99,994 % do 99,731 %. Pre celý svet je to 99,937 %.

Tu asi nie je čo dodať..

 

Autor: Ing. Michal Pukan, dátový architekt/analytik (30.10.2021)

ZdrojeOur World in Data