Aktualizované 2.12.2021

Téma analýzy

Po vysvetlení si pojmov pandémie, epidémie a epidemického prahu (ďalej EP) a doložení situácie, že na Slovensku a v Česku za posledné 2 roky nebola vyhlásená žiadna epidémia a v porovnaní počtu prípadov s epidemickým prahom chrípky, kde Slovensko nedosiahlo ani 25 % EP a Česko sa dostalo k 50 % EP, tak som bol zvedavý, ako sú na tom ostatné krajiny. Importoval som reportované prípady na Covid-19 v celom svete a pre názornosť som použil epidemický prah rovnaký ako je v Česku a na Slovensku, pre zjednodušenie prepočtov jeho spodnú hranicu 1 600 prípadov za týždeň na 100 000 obyvateľov. A výsledky sú opäť veľmi zaujímavé.

Analýza a prehľad situácie

Na nasledujúcich grafoch si názorne ukážeme, kde sa za celé reportované covid obdobie, tj. od 2. týždňa 2020 do aktuálneho 43. týždňa 2021, pohybovali počty prípadov na 100 000 obyvateľov na 7 dní vo vybraných krajinách. Krajiny som vybral na základe udalostí, ktoré sa v daných krajinách diali v spojitosti s šírením covidu, opatreniami, reštrikciami alebo naopak voľným režimom. Dané krajiny som dal do dvojíc, resp. trojíc, ktoré som spojil na základe rôznych logických súvislostí.

1. Štatistický prehľad – svet:

  • Počet reportovaných krajín: 231
  • Počet reportovaných týždňov: 85-95
  • Celkový počet týždňov za všetky krajiny: 19 635 (231 x 85)
  • Počet krajín, kde reportované prípady prekročili EP: 3
  • Počet týždňov, kedy v daných krajinách reportované prípady prekročili EP: 4
   • Za celkový počet reportovaných 19 635 týždňov vo všetkých krajinách, prekročil počet prípadov daný týždenný epidemický prah len 4x, tj. 0,02 percentný výskyt.. a aj napriek tomu všetky krajiny hovoria 20 mesiacov o pandémii a epidémii.
   • Krajiny, kde tento prah bol prekročený majú nízky počet obyvateľov – od 812 do 543 620, a teda sú na akékoľvek výkyvy citlivejšie.
   • Dané krajiny patria medzi turistické destinácie, takže dané prípady môžu byť ovplyvnené turistickým ruchom.
  • Priemer – 55 prípadov na 100 000 obyvateľov na 7 dní, tj. 3,4% epidemického prahu chrípky
  • Medián – 7,8 prípadu na 100 000 obyvateľov na 7 dní, tj. 0,5% epidemického prahu chrípky

Na uvedených grafoch vidíme, že zo všetkých reportovaných krajín sa nad porovnávaný EP chrípky dostali len tri krajiny – Maledivy, Seychely a Vatikán. Seychely a Vatikán sa nad daný prah dostali len po jednom raze a Maledivy 2x. Dôvodom, prečo sa tak stalo je nízky počet obyvateľov, takže stačí menší počet prípadov a pomer na 100 000 obyvateľov sa prudko mení, ako môžeme vidieť na ostrých peakoch v grafe – nie je to štandardný dlhodobý priebeh:

  • Maledivy 2x
    • počet obyvateľov 543 620
    • 1 602 prípadov na 100 000 obyvateľov, 20. týždeň 2021
     • celkovo v danom týždni 8 708 prípadov
    • 2 097 prípadov na 100 000 obyvateľov, 21. týždeň 2021
     • celkovo v danom týždni 11 401 prípadov
    • medián za celé obdobie 85 týždňov je 112 a priemer 183,8
  • Seychely 1x
    • počet obyvateľov 98 910
    • 2 215 prípadov na 100 000 obyvateľov, 19. týždeň 2021
     • celkovo v danom týždni 2 191 prípadov
    • medián za celé obdobie 85 týždňov je 38,9 a priemer 259,8
  • Vatikán 1x
    • počet obyvateľov 812
    • 1 847 prípadov na 100 000 obyvateľov, 42. týždeň 2020
     • celkovo v danom týždni 15 prípadov (7+0+0+7+0+1+0)
    • medián za celé obdobie 85 týždňov je 0 (nula) a priemer 38,2

Ďalšie krajiny, ktoré presiahli 1 000 prípadov na 100 000 obyvateľov sú – Grenada (113 015 obyv.), Bahrain (1 748 295 obyv.), Andorra (77 354 obyv.), Belgicko (11 632 334 obyv. – stav k 24.2.2021)

 

2. Slovensko a Česká republika

za týždeň na 100 000 obyvateľov Slovensko Česko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 24 1,5 % 23 1,4 %
Priemer 96 6 % 170 10,6 %
Maximum 380 23,7 % 846 52,8 %

 

3. Maďarsko a Poľsko

Maďarsko a Poľsko zaviedli veľmi voľné režimy, od 23. týždňa 2021 a neprekročili 7 % EP.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Maďarsko Poľsko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 23,8 1,5 % 10,1 0,6 %
Priemer 106,6 6,7 % 87,8 5,5 %
Maximum 646,3 40,4 % 509,1 31,8 %

 

4. Rakúsko a Taliansko

Taliansko zavádza povinné očkovanie pre vybrané profesie a green pasy. Rakúsko o tom začína uvažovať.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Rakúsko Taliansko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián  54,6 3,4 % 49,6 3,1 %
Priemer 96,5 6 % 88,3 5,5 %
Maximum 561,8 35,1 % 403,2 25,2 %

 

5. Austrália, Nový Zéland, Kanada

Austrália má rekordy v lockdownoch, Kanada zavádza povinné očkovania.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Austrália Nový Zéland Kanada
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 0,4 0,0 % 0,4 0,0 % 31,5 2 %
Priemer 3,4 0,2 % 1 0,1 % 46,8 2,9 %
Maximum 47,2 2,9 % 10,8 0,7 % 160,1 10 %

 

6. Nemecko a Španielsko

Nemecko s veľkými reštrikciami a tlakom na očkovanie neprekročilo 13 % EP, medián je 1,7 %.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Nemecko Španielsko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 27,9 1,7 % 97,6 6,1 %
Priemer 56,9 3,6 % 121,2 7,6 %
Maximum 195,7 12,2 % 529,2 33,1 %

 

7. Izrael a India

Najzaočkovanejší Izrael, jednotlivé peaky (vyvrcholenia) grafu kopírujú dávky očkovania, prvú, druhú a booster.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Izrael India
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 75,3 4,7 % 17,6 1,1 %
Priemer 166,3 10,4 % 27,6 1,7 %
Maximum 750,7 46,9 % 196,4 12,3 %

 

8. Veľká Británia a Singapur

Zaočkovaný Singapur, v súčasnosti v ďalšom lockdowne, pre neočkovaných nastavený obmedzený pohyb.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Singapur Veľká Británia
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 3,0 0,2 % 48,0 3,0 %
Priemer 14,0 0,9 % 123,8 7,7 %
Maximum 119,3 7,5 % 613,8 38,4 %

 

9. Dánsko, Nórsko, Švédsko

Krajiny s voľným režimom.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Dánsko Nórsko Švédsko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 54,2 3,4 % 26,6 1,7 % 53,1 3,3 %
Priemer 70,4 4,4 % 40,2 2,5 % 129,5 8,1 %
Maximum 424,8 26,5 % 187,1 11,7 % 512,7 32,0 %

 

10. Chorvátsko a Grécko

Dovolenkové destinácie – Chorvátsko s voľným režimom.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Chorvátsko Grécko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 42,2 2,6 % 32,5 2,0 %
Priemer 114,3 7,1 % 64,4 4,0 %
Maximum 625,6 39,1 % 221,1 13,8 %

 

11. Rusko a Fínsko

Krajiny s voľným režimom.. za celé obdobie sa počet prípadov nedostal cez 9 % EP

za týždeň na 100 000 obyvateľov Rusko Fínsko
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 43,0 2,7 % 24,9 1,6 %
Priemer 56,5 3,5 % 28,2 1,8 %
Maximum 136,3 8,5 % 96,0 6,0 %

 

12. Francúzsko a USA

Krajiny so silnými reštrikciami, zavádzanie očkovacích pasov, nútenie do očkovania, žaloby, protesty – dostali sa krátkodobo na 1/3 EP. Zaujímavé porovnať s krajinami s voľným režimom.

za týždeň na 100 000 obyvateľov Francúzsko USA
Počet prípadov  % EP Počet prípadov  % EP
Medián 93,9 5,9 % 105,9 6,6 %
Priemer 124,9 7,8 % 141,8 8,9 %
Maximum 557,3 34,8 % 520,8 32,5 %

Záver

Ak si to celé zhrnieme tak od 2. týždňa 2020 do aktuálneho 43. týždňa 2021 boli medián a priemer počtu prípadov za týždeň na 100 000 obyvateľov pre jednotlivé krajiny nasledovný:

Krajina Medián Priemer
Počet prípadov % EP Počet prípadov % EP
Slovensko 24,0 1,5 % 96,0 6,0 %
Česko 23,0 1,4 % 170,0 10,6 %
Maďarsko 23,8 1,5 % 106,6 6,7 %
Poľsko 10,1 0,6 % 87,8 5,5 %
Rakúsko  54,6 3,4 % 96,5 6,0 %
Taliansko 49,6 3,1 % 88,3 5,5 %
Austrália 0,4 0,0 % 3,4 0,2 %
Nový Zéland 0,4 0,0 % 1,0 0,1 %
Kanada 31,5 2,0 % 46,8 2,9 %
Nemecko 27,9 1,7 % 56,9 3,6 %
Španielsko 97,6 6,1 % 121,2 7,6 %
Izrael 75,3 4,7 % 166,3 10,4 %
India 17,6 1,1 % 27,6 1,7 %
Veľká Británia 48,0 3,0 % 123,8 7,7 %
Singapur 3,0 0,2 % 14,0 0,9 %
Dánsko 54,2 3,4 % 70,4 4,4 %
Nórsko 26,6 1,7 % 40,2 2,5 %
Švédsko 53,1 3,3 % 129,5 8,1 %
Fínsko 24,9 1,6 % 28,2 1,8 %
Rusko 43,0 2,7 % 56,5 3,5 %
Chorvátsko 42,2 2,6 % 114,3 7,1 %
Grécko 32,5 2,0 % 64,4 4,0 %
Francúzsko 93,9 5,9 % 124,9 7,8 %
USA 105,9 6,6 % 141,8 8,9 %
Priemer 40,1 2,5 % 82,4 5,1 %
Medián 32,0 2,0 % 88,1 5,5 %

 

Ako vidíme u vybraných krajín, tak sa medián mediánov a priemerov, a priemer priemerov a mediánov pohybujú od 2,0 % do 5,5 % epidemického prahu chrípky.

To, že tieto prípady sú výsledkom PCR testov a AG testov, ktoré vykazujú vysokú falošnú pozitivitu, nie je témou tejto analýzy, ale v prípade, že by sa do nej zahrnuli len vskutku chorí na Covid-19, čísla by sa dostali podstatne nižšie.

A i napriek tomu vládny predstavitelia a ich poradné epidemické komisie, udržujú ľudí už 20 mesiacov v strachu z pandémie a epidémie, zavádzajú očkovanie experimentálnymi vakcínami, zavádzajú lockdowny, obmedzujú voľný pohyb, rozdeľujú ľudí, vynucujú prekrývanie dýchacích ciest, testujú PCR testami, ktoré boli vytvorené len k laboratórnym účelom a nie k plošnému testovaniu obyvateľstva, obmedzuje sa štandardná lekárska starostlivosť, atď..

 

Autor: Ing. Michal Pukan, dátový architekt/analytik (28.10.2021)

ZdrojeOur World in Data