Aktualizované 24.11.2021

Vláda Slovenskej republiky schválila podľa nášho názoru protiústavné segregačné zákony, ktoré, ako zmocňovací a iné zákony pred skoro 80timi rokmi, vytvoril minimálne dve kategórie občanov Slovenska. Jedným z kľúčových bodov je slávny covid automat. Tento je totiž nastavený podľa toho, ako sú ľudia v okresoch zaočkovaní, teda, koľko percentám populácie bola aplikovaná experimentálna génová terapia. A teda, napriek tomu, že minister zdravotníctva gen. Lengvarský vyhlásil, že covid automat nie je právne záväzný, ide sa podľa neho a následne Úrad verejného zdravotníctva vydáva opatrenia nazvané vyhlášky, ktoré ale, podľa stanovísk mnohých právnikov, vrátane vyjadrení JUDr. Róberta Fica a JUDr. Róberta Kaliňáka, JUDr. Adriany Krajníkovej, sudcu JUDr. Štefana Harabina, parafrázujem, nemajú oporu v zákone, alebo sú protizákonné a protiústavné. Viac o tomto si môžete vyhľadať na youtube stránkach horeuvedených politikov, či politických strán, ktoré zastupujú, alebo na stránke o.z. horeuvedenej advokátky.

Tiež podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, vypracované Generálnou prokuratúrou, zastúpenou Generálnym prokurátorom, JUDr. Marošom Žilinkom z apríla roku 2021, hovorí právny názor Generálneho prokurátora o tom, že, parafrázujem, aktivity Úradu verejného zdravotníctva nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, Medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj zákonmi Slovenskej republiky.

Prevádzky sa teraz dostávajú do veľmi neprehľadnej situácie, kde na jednej strane majú zákonnú povinnosť generovania zisku, na druhej strane im teraz pribudne zákonná povinnosť na segregáciu občanov v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami. Za nedodržanie povinnosti v rozpore s Ústavou a medzinárodnými dohodami, následne môže pristúpiť Úrad verejného zdravotníctva, alebo regionálne Úrady verejného zdravotníctva k uzatvoreniu prevádzky.

Niektorí členovia našej odbornej občianskej komisie sú zvedaví ľudia. Preto sa venujeme vede, venujeme sa bádaniu, štatistikám, riadeniu, vyhodnocovaniu faktov, analýzam. Preto našich členov bude veľmi zaujímať, ako budú postupovať regionálne Úrady verejného zdravotníctva v tejto téme a ako začnú prevádzať kontroly. Pripravili sme pre regionálnych hlavných hygienikov niekoľko otázok, ktoré budeme zadávať na pravidelnej báze -je možné, že denne- aby sme sa uistili, že vieme, do ktorých prevádzok môžeme bezpečne chodiť a že toto bezpečie bolo skontrolované kvalitným a kompetentným tímom ľudí. Tiež nás bude zaujímať prevenčná činnosť regionálnych Úradov verejného zdravotníctva v rámci pandémie v rámci § 10 až 12 zákona 355/2007, ako aj § 5 bodu 4 písmeno e) predmetného zákona.

Zoznam otázok, ktoré nás, ako zvedavých vedcov, podporí v bezpečnom pohybe po Slovensku, ako aj v našom vedeckom bádaní je nasledovný:
 1. Prosím uveďte zoznam prevádzok, ktoré máte naplánované navštíviť v ďalšom pracovnom dni, vrátane adries prevádzok, za účelom kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky
 2. Prosím uveďte plnú metodiku výkonu kontroly dodržiavania protipandemických opatrení, vrátane vykonávacích predpisov Úradu verejného zdravotníctva
 3. Prosím dodajte všetky predpisy Úradu verejného zdravotníctva a metodické usmernenia vo formáte pdf, ktorými sa riadi kontrolór pri kontrole dodržiavania protipandemických opatrení
 4. Prosím uveďte výsledok kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
 5. Prosím uveďte kvalifikáciu kontrolórov RÚVZ na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky, vrátane dosiahnutého vzdelania a školení, potrebných na vykonávanie kontroly dodržiavania protipandemických opatrení zo strany majiteľa prevádzky
 6. Prosím uveďte zoznam všetkých externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
 7. Prosím uveďte kvalifikáciu a dosiahnuté vzdelanie všetkých zúčastnených externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
 8. Prosím uveďte účel prítomnosti externých orgánov štátnej správy, alebo iných externých orgánov, ktoré sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
 9. Prosím uveďte funkčné platy všetkých kontrolórov, ktorí sa zúčastnili kontroly dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti
 10. Prosím uveďte, či v poslednom týždni, predchádzajúcemu kontrole dodržiavania protipandemických opatrení za posledný kalendárny deň, predchádzajúci dňu podania tejto žiadosti, boli kontrolórmi vykonané akékoľvek zahraničné, alebo tuzemské služobné cesty
 11. Prosím uveďte, aký antigén ,kedy, akým spôsobom písomnej alebo inej formy a na základe akých vedeckých štúdií z relevantných vedeckých zdrojov, určil UVZ SR na aplikáciu obyvateľstvu v tzv COVID vakcínach, podľa paragrafu 5 odseku 4 písmena e), kde je napísané citujem: Úrad verejného zdravotníctva určuje antigény obsiahnuté v očkovacích látkach, schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok a nariaďuje mimoriadne očkovanie,

 

Samozrejme, že sa budeme veľmi tešiť na každodennú informáciu, pretože táto informácia poslúži k pocitu bezpečia členov našej komisie, ktorí sa budú pýtať na svojom príslušnom Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Samozrejme si uvedomujeme vyťaženosť RÚVZ kontrolami, no samozrejme aj my očakávame, že v lehote ôsmych pracovných dní dostaneme relevantnú odpoveď, aby sme vedeli, ktoré prevádzky sú pre nás bezpečné. A samozrejme v prípade, že nebude tejto lehote podľa §17 odseku 1 zákona 211/2000 o Slobodnom prístupe k informáciám vyhovené, skúsime sa v každom podaní žiadosti následne obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý požiadame o pomoc pri dodaní tejto informácie.

Ako prílohu tohto článku pripájame pre všetkých, ktorí by sa tiež chceli nachádzať plne v bezpečí, zoznam emailových adries na podania žiadostí regionálnym Úradom verejného zdravotníctva, ako aj vzor žiadosti. Buďte v bezpečí, my sa budeme pýtať denne, aby sme v bezpečí zostali a mali najaktuálnejšie informácie.

 

Príloha č.1: Zoznam emailových adries RÚVZ a ÚVZ
Okresy Sídlo RUVZ Adresa Mailová adresa Web
ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52, 926 45 Bratislava podatelna@uvzsr.sk https://www.uvzsr.sk
Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok, Malacky RÚVZ hl. m. SR Bratislava Ružinovská 8, 820 09 Bratislava ruvzba@uvzsr.sk http://www.ruvzba.sk/
Trnava, Hlohovec, Piešťany RÚVZ so sídlom v Trnave Limbova 6, 917 09 Trnava tt.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvztt.sk/
Dunajská Streda RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda ds.ruvz@uvzsr.sk http://www.ruvzds.sk/
Galanta RÚVZ so sídlom v Galante Hodská 2352/62, 924 81 Galanta ruvzga@uvzsr.sk http://www.ruvzga.sk/
Senica, Skalica RÚVZ so sídlom v Senici Kolónia 557, 905 01 Senica se.riaditel@uvzsr.sk http://www.ruvzse.sk/
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava RÚVZ so sídlom v Trenčíne Nemocničná 4, 911 01 Trenčín tn.ruvz@uvzsr.sk http://www.ruvztn.sk/
Považská Bystrica, Púchov, Ilava RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica pb.ruvz@uvzsr.sk http://www.ruvzpb.szm.sk/
Prievidza, Partizánske RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 8, 972 01 Bojnice pd.rh@uvzsr.sk http://www.ruvzpd.sk/
Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa RÚVZ so sídlom v Nitre Štefánikova 58, 949 63 Nitra nr.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvznr.sk/
Topoľčany RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany ruvzto@uvzsr.sk http://www.ruvzto.sk/
Nové Zámky RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch Slovenská ul. 13, 940 30 Nové Zámky ruvznz@uvzsr.sk http://www.ruvznz.sk/
Komárno RÚVZ so sídlom v Komárne Mederečská u. č.39, 945 01 Komárno ruvzkn@uvzsr.sk http://www.ruvzkn.sk/
Levice RÚVZ so sídlom v Leviciach Komenského 4. 934 38 Levice lv.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzlv.sk/
Žilina, Bytča RÚVZ so sídlom v Žiline V.Spanyola 27, 011 71 Žilina za.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzza.sk/
Čadca, Kysucké Nové Mesto RÚVZ so sídlom v Čadci Palárikova 1156, 022 01 Čadca ca.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzca.sk/
Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín ruvzdk@uvzsr.sk http://www.ruvzdk.sk/
Martin, Turčianske Teplice RÚVZ so sídlom v Martine Kuzmányho 27, 036 80 Martin ruvzmt@uvzsr.sk http://www.ruvzmartin.sk/
Liptovský Mikuláš, Ružomberok RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši Ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš lm.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzlm.sk/
Banská Bystrica, Brezno RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica ruvzbb@vzbb.sk http://www.vzbb.sk/
Lučenec, Poltár RÚVZ so sídlom v Lučenci Petőfiho 1, 984 38 Lučenec lc.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzlc.sk/
Veľký Krtíš RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš ruvzvk@uvzsr.sk http://www.ruvzvk.sk/
Rimavská Sobota, Revúca RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská sobota rs.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzrs.sk/
Zvolen, Detva, Krupina RÚVZ so sídlom vo Zvolene Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen zv.ruvz@uvzsr.sk http://www.ruvzzvolen.sk/
Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom ruvzzh@uvzsr.sk http://www.ruvzzh.sk/
Poprad, Kežmarok, Levoča RÚVZ so sídlom v Poprade Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad pp.sekr@uvzsr.sk http://www.ruvzpp.sk/
Prešov, Sabinov RÚVZ so sídlom v Prešove Hollého 5, 080 01 Prešov po.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzpo.sk/
Bardejov RÚVZ so sídlom v Bardejove Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov bj.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzbj.sk/
Vranov nad Topľou RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou Pribinova 95, 093 17 Vranou nad Topľou ruvzvt@uvzsr.sk http://www.ruvzvt.sk/
Svidník, Stropkov RÚVZ so sídlom vo Svidníku ul. Sovietskych hrdinov 456/79, 089 01 Svidník sk.hrebenakova@uvzsr.sk http://www.ruvzsk.sk/
Humenné, Medzilaborce, Snina RÚVZ so sídlom v Humennom Ul. 26. novembra 2/1507, 066 18 Humenné hn.ruvz@uvzsr.sk http://www.ruvzhe.sk/
Stará Ľubovňa RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa sl.sekretariat@uvzsr.sk http://www.vzsl.sk/
Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice-okolie RÚVZ so sídlom v Košiciach Ipeľská 1, 040 11 Košice sekretariat@ruvzke.sk http://www.ruvzke.sk/
Michalovce, Sobrance RÚVZ so sídlom v Michalovciach S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce mi.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzmi.sk/
Rožňava RÚVZ so sídlom v Rožňave Špitálska 3, 048 01 Rožňava ruvzrv@uvzsr.sk http://www.ruvzrv.sk/
Spišská Nová Ves, Gelnica RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves sn.sekretariat@uvzsr.sk http://www.ruvzsn.sk/
Trebišov RÚVZ so sídlom v Trebišove Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov ruvztv@uvzsr.sk http://www.ruvztv.sk/

 

Príloha 2: Vzor žiadosti