O kom je reč? O MUDr. Petrovi Sabakovi, PhD. Pán doktor sa rád a často bez rešpektu verejne vyjadruje k ľuďom, ktorí majú opačný názor na očkovanie ako on. Čo je ešte horšie, za asistencie médií, ktoré mu z nepochopiteľných dôvodov dávajú až neprimerane veľký mediálny priestor, verejne znevažuje aj rešpektovaných odborníkov. Keďže má pán doktor evidentne rád pozornosť, radi mu ju doprajeme.

Vyjadrenia Dr. Sabaku vs. realita v čase jeho mediálnych výrokov

 

 

Antivaxeri: Neplodnosť či problémy s plodnosťou môžu byť veľmi reálnym dôsledkom vakcinácie.

Faktický argument infektológa Petra Sabaku:

Neboli pozorované žiadne rozdiely v účinkoch vakcín medzi mužmi a ženami. Neboli pozorované ani žiadne účinky vakcín na plodnosť ako u mužov, tak u žien. Ani neexistuje mechanizmus, ktorým by k tomu malo dôjsť. Vplyvom na plodnosť sa, samozrejme, zaoberali rôzne experimenty na zvieratách ešte pred tým, než vakcínu vôbec začali testovať na ľuďoch, a neboli pozorované žiadne nepriaznivé účinky. Neskôr sa v štúdiách testoval aj vplyv na kvalitu spermií u mužov a na ovulačný cyklus u žien a nebol pozorovaný žiaden nepriaznivý vplyv.

(štúdia č.1 Nedostatok účinkov na ženskú plodnosť a prenatálny a postnatálny vývoj potomstva pri potkanoch)
(štúdia č.2 Má vakcína vplyv na IVF cyklus?)
(štúdia č.3 Parametre spermií pred a po podaní mRNA vakcíny proti covidu-19)

 

Faktické argumenty Odbornej komisie pre Dr. Sabaku:

“No vaccine-related effects on female fertility or the development of fetuses or offspring were observed in a DART study of BNT162b2 in rats.” Based on audited study data. A DART study evaluating COVID-19 mRNA vaccine will be completed by 31 Mar 2021. No effects are anticipated in WOCBP, pregnant women or their offspring (EPAR Risk management plan for Comirnaty vaccine, 28. 5. 2021).

The risk for adverse pregnancy outcomes is unknown in humans, but nonclinical findings do not suggest a specific risk. Pregnancy is an exclusion criterion in the ongoing clinical trials. Moderna mRNA-1273 Observational Pregnancy Outcome Study (final CSR: 30 June 2024) (EPAR Risk management plan for Moderna vaccine, 18. 6. 2021).

To date, active vaccination of pregnant women has not been evaluated, as being pregnant or planning to become pregnant is an exclusion criterion in all clinical trials being conducted to date, with the requirement for use of adequate birth control methods for female participants of childbearing potential (EPAR Risk management plan for Janssen vaccine, 19. 3. 2021).

Takže látku otestovali na zvieratách než sa podala ľuďom? Pán doktor iste vie, kedy sa začalo s očkovaním na Slovensku. Podľa neho je asi v poriadku očkovať látkou, kde výsledky predklinických dát budú známe dodatočne.

 

K štúdii č.1, na ktorú sa Dr. Sabaka odvoláva:
 • Štúdia bola realizovaná na potkanoch. Proces klinického skúšania a nadväznosť jednotlivých fáz mu ako doktorovi musí byť jasná.
 • Štúdia je z augusta 2021! Koľkým ženám a mužom v tomto čase už bola podaná vakcína?
 • Pán doktor si pravdepodobne nevšimol vyjadrenie autorov v časti konflikt záujmov:

“CJB, NRC, GDC, SNC, MWC, CMR, RS are currently employed by and hold stock in Pfizer, Inc. CL and JD are currently employed by and hold stock in BioNTech SE. MB is currently employed by Charles River Laboratories.”

 

K štúdii č.2, na ktorú sa Dr. Sabaka odvoláva:
 • Štúdia zahŕňala 36 mužov a 36 žien, čo je nedostatočný počet na vyvodzovanie akýchkoľvek záverov pre prax. Navyše, sledované obdobie bolo krátke. To nakoniec potvrdili aj samotní autori: “Future larger studies with longer follow-up will be needed to validate our observation”.

 

K štúdii č.3, na ktorú sa Dr. Sabaka odvoláva:
 • Štúdia bola ukončená v apríli 2021. Koľkým mužom bola dovtedy podaná vakcína?
 • Nejedná sa o vedeckú štúdiu ale o tzv. Research letter.
 • Tak ako predošlá, aj táto publikácia zahŕňala len 45 mužov.
 • Nakoniec, samotní autori svoje výsledky zhrnuli nasledovne:The limitations of the study include the small number of men enrolled; limited generalizability beyond young, healthy men; short follow-up; and lack of a control group. In addition, while semen analysis is the foundation of male fertility evaluation, it is an imperfect predictor of fertility potential.

 

Je zvláštne, že sa MUDr. Piják, MUDr. Janco, Prof. Hrušovský nemôžu vyjadrovať k očkovaniu proti COVID-19, ale Dr. Sabaka sa môže vyjadrovať aj k otázkam ohľadom plodnosti. Aj to len selektívne, lebo inak sa nedá vysvetliť, že opomenul problémy s neplodnosťou v dlhodobom horizonte. Jedine, že by takéto dáta zatiaľ neboli k dispozícii. A pokiaľ takéto dáta nie sú k dispozícií, nie je možné vyvodzovať závery!

Požičiame si jeden z mnohých „brilantných“ výrokov pána doktora, ktorý demonštruje ako veľmi opovrhuje odborníkmi s iným názorom ako tým jeho.

„Navyše im pritom ochotne sekundovali ich antisystémoví „odborníci“, ktorí za smrť tisícov ľudí zasa vymenili 5 minút vlastnej slávy. Ani neviem ktorí z nich sa mi hnusia viac.“

Mediálna tvár očkovacej kampane zrejme nepostrehla, že COVID-19 je multisystémové ochorenie. Je preto v kompetencii lekárov rôznych špecializácií a odborností, aby sa k téme COVID-19 vyjadrovali. Multidisciplinárny prístup by mal byť základom v zdravotnej starostlivosti. Takýto prístup poskytuje najkomplexnejšie hodnotenie pacientovej situácie a je predpokladom pre efektívny návrh plánu liečby. Taktiež je predpokladom pre efektívnu komunikáciu a poskytovanie vzdelávania v oblasti prevencie ochorenia COVID-19.

Odborník sa dá definovať  na základe rôznych kritérií. A nie, žiadna oficiálna klasifikácia podľa Dr. Sabaku neexistuje. Kto je odborník nebude posudzovať preto on, ale napríklad Web of Science, oficiálne najväčšia databáza najvýznamnejších odborných časopisov z celého sveta, vrátane publikácií a vedeckých profilov odborníkov z rôznych oblastí. Pozreli sme si preto vedecký (odborný) profil pána doktora a profily náhodne vybraných „antisystémových“ odborníkov.

Kritéria, ktoré sme sledovali (pre každé kritérium viac = lepšie)
 1. Počet publikácií.
 2. Hirschov index (H-index).
 3. Celkový počet citácií.
 4. V koľkých článkoch bol odborník v rámci autorského tímu uvedený na prvom resp. poslednom mieste (na tieto miesta sa umiestňujú najdôležitejší ľudia daného výskumu).
 5. Počet publikácií zaevidovaných v časopisoch ako Q1 (prvý kvartil = najlepších 25% časopisov v danom odbore. Aby bol článok v takomto časopise uverejnený, musí spĺňať najvyššie požiadavky po odbornej aj obsahovej stránke).
 6. U Dr. Sabaku sme osobitne sledovali ešte počet publikácií z problematiky COVID-19.

 

Štúdie Dr. Sabaku ku COVID-19:

 1. Sabaka, P., Koščálová, A., Straka, I., Hodosy, J., Lipták, R., Kmotorková, B., … & Kušnírová, A. (2021). Role of interleukin 6 as a predictive factor for a severe course of Covid-19: retrospective data analysis of patients from a long-term care facility during Covid-19 outbreak. BMC infectious diseases21(1), 1-8.

 

 1. Liskova, A., Samec, M., Koklesova, L., Samuel, S. M., Zhai, K., Al-Ishaq, R. K., … & Kubatka, P. (2021). Flavonoids against the SARS-CoV-2 induced inflammatory storm. Biomedicine & Pharmacotherapy, 111430.

 

Druhá z publikácií, kde je Dr. Sabaka jedným zo spoluautorov pojednáva o využití flavonoidov v liečbe COVID-19. „Identifikácia činidiel, vrátane prirodzene sa vyskytujúcich látok, ako sú flavonoidy, predstavuje skvelý prístup potenciálne využiteľný pri zvládaní COVID-19. Aj keď to ešte nie je klinicky preskúmané, použiteľnosť flavonoidov na COVID-19 by mohla byť sľubnou stratégiou vzhľadom na široké spektrum ich biologických aktivít.“ Dr. Sabaka zrejme čoskoro predstaví odbornej aj laickej verejnosti rozhodne viac bezpečnú a ako píše sľubnú alternatívu k očkovaniu. Veríme, že výskum je v plnom prúde a na svoju prácu nadviaže.

 

 

Ak by sme to mali zhrnúť, tak najviac publikácií celkovo, publikácií zaevidovaných ako Q1, citácií a najvyšší H-index má MUDr. Soňa Peková, za ňou nasleduje MUDr. Ján Lakota a nakoniec Dr. Sabaka. Odkážte niekto prosím ešte Dr. Sabakovi, že MUDr. Michal Piják má podľa WOS 15 publikácií zaevidovaných ako Q1 (násobne viac ako on). V takýchto časopisoch sa publikuje veda na najvyššej úrovni. Takýto autori sú považovaní za odborníkov a pre svoje znalosti často presahujúce do iných vedných odborov sú rešpektovaní. Či sa to Dr. Sabakovi a mainstreamovým médiám páči, alebo nie! Kto je Dr. Sabaka, že si dovolí urážať skutočných odborníkov vo svojich odboroch?

Nechceme tohoto pána uraziť. Nepochybne má táto ústredná tvár boja proti koronavírusu veľké zásluhy na propagácii vakcín a počte zaočkovaných osôb v SR, možno aj v celej EÚ a vesmíre. Akurát nesúhlasíme s jeho výrokmi o COVID-19 a vakcinácii, ktoré vyplývajú z jeho jednostranného názorového nastavenia. Teší nás, že v lekárskych kruhoch sa nájdu aj takí, ktorí sú Sabakovým presným protipólom – odmietli vakcinačnú propagandu, svoje tvrdenia podkladajú vedeckými dôkazmi, vedú diskusie, neschovávajú sa zbabelo pred názorovou konfrontáciou, informujú ľudí a napriek ťažkému mediálnemu znevažovaniu ich odborností a znalostí bojujú (nie len) proti COVID-u.

 

ĎAKUJEME!

 

Zdroje:

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/je-lepsia-imunita-ockovani-alebo-prekonani-covidu-infektolog-sabaka-ma-jasnu-odpoved

https://refresher.cz/100430-S-tymito-faktmi-si-antivaxeri-neporadia-Vyvraciame-10-najcastejsich-argumentov-preco-sa-nedat-zaockovat

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341241/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Natural-immunity-2021.1-eng.pdf

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00782-0/fulltext

https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2021/06/18/siren-one-year-on/

https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2021/01/15/2021.01.13.21249642.full.pdf

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/infektolog-sabaka-bije-poplach-tretej-vlne-budeme-mat-najviac-umrti-celej-eu