Celý čas poukazujeme na to (a nie len my), že nie je možné vynášať závery a odporúčania ohľadom vakcín proti Covid-19 s takou istotou v tak krátkom čase. Napriek tomu je tu stále množstvo odborníkov, ktorí sa priam predbiehajú v skladaní oslavných ód na vakcíny. Zatiaľ čo jeden z odborníkov sa „vyargumentoval“ až za hranice krajiny, iná mediálna hviezdička z prvej línie sa zacyklila na svojej obežnej dráhe všeznalosti a neomylnosti.

Tí, čo sa zaujímajú o problematiku vakcín proti Covid-19 vedia, že univerzálnym argumentom našich odborníkov na všetko je WHO a CDC. Samozrejme len do tej miery, pokiaľ to vyhovuje vakcinačnej propagande.

CDC: Výskum účinnosti vakcíny proti Covid-19 (11.8.2021)

Predtým, ako americký úrad pre potraviny a liečivá (FDA) rozhodne, či schváli očkovaciu látku alebo schváli očkovaciu látku na núdzové použitie, vykonávajú sa klinické skúšky na stanovenie jej účinnosti. Aj potom, čo FDA schváli vakcínu, alebo autorizuje vakcínu na núdzové použitie, naďalej sa skúma, aby sa zistilo, ako dobre funguje v skutočných podmienkach. CDC a ďalší federálni partneri budú teda hodnotiť účinnosť vakcíny proti COVID-19 v skutočných podmienkach. Takéto hodnotenia nám pomôžu pochopiť, či vakcíny fungujú podľa očakávania mimo kontrolovanejšieho prostredia klinického skúšania. Keďže množstvo podaných vakcín sa na národnej úrovni zvyšuje, pokúsime sa tiež pochopiť, ako dobre vakcíny:
(!!!)

 • fungujú v konkrétnych subpopuláciach;
 • znižujú riziko infekcie (vrátane asymptomatickej);
 • chránia pred ľahkým priebehom ochorenia;
 • predchádzajú vážnemu priebehu vrátane hospitalizácie;
 • bránia šíreniu ochorenia (či očkovaní ľudia môžu šíriť Covid-19);
 • poskytujú dlhodobú ochranu (t.j. zistiť trvanie ochrany);
 • chránia pred novými variantmi;
 • chránia pri podaní jednej/dvoch dávok a rôznych časových odstupov, v skutočnom svete.

 

Účinnosť vakcíny v reálnom svete môže ovplyvniť niekoľko faktorov, vrátane:
 • Populačné faktory (napr. ľudia nezaradení do klinických štúdií, ktorí môžu na očkovaciu látku reagovať odlišne);
 • Vírusové faktory (napr. varianty);
 • Faktory ako napr. dodržiavanie harmonogramu dávkovania alebo skladovanie/manipulácia s vakcínami.

 

NETVRDILI NÁM S ISTOTOU, ŽE VŠETKO TOTO UŽ JE ZNÁME?!
NEMALI BYŤ TIETO OTÁZKY ZODPOVEDANÉ PRED PODANÍM VAKCÍN?
NIE JE NÁHODOU HĽADANIE ODPOVEDÍ OHĽADOM ÚČINNOSTI A EFEKTÍVNOSTI VAKCÍN V REÁLNOM SVETE A U RÔZNYCH TYPOV POPULÁCIE EXPERIMENTOM?

 

Upozorňovali sme, že výskum vakcín proti Covid-19 nie je dostatočný TU

Vysvetľovali sme, čo znamená účinnosť vakcín v klinickom prostredí vs. reálnom svete TU

Poukázali sme na to, že neexistujú dostatočné vedecké dôkazy pre odporúčanie očkovania skupinám ľudí s rôznym typom ochorenia, deťom, tehotným ženám TU, TU a TU

Opakovane poukazujeme na to, že aj očkovaní môžu šíriť Covid-19. V tejto súvislosti dávame do pozornosti preprint uverejnený na medRxiv TU, kde autori nezistili rozdiely vo vírusovej náloži medzi neočkovanými a plne očkovanými osobami. Jednoducho a zrozumiteľne každému zhrnul najdôležitejšie zistenia autorov aj JUDr. Weis na svojom blogu TU.

 

Skutočne zábavné je aj stanovisko CDC, že rôzne varianty (mutácie) môžu ovplyvniť účinnosť vakcín v reálnom svete. Toto už vedia aj deti na prvom stupni ZŠ. Na chrípku si asi odborníci z CDC pri aktualizácii stránky nespomenuli.

Na záver sa CDC odvoláva na pár štúdií/reportov. Aj keď by sme k vedeckej stránke publikácií mali čo napísať, tentokrát to prehliadneme a poukážeme na oveľa podstatnejšiu informáciu.

 

Dve zo 4 publikácií zaoberajúcich sa účinnosťou vakcín proti Covid-19 na ktoré sa CDC odvoláva, uvádzajú v časti konflikt záujmov nasledovné prehlásenia:
 • XY uvádza poplatky za poradenstvo od spoločností Pfizer, Merck a Sanofi-Pasteur
 • XY uvádza poplatky od spoločnosti Pfizer a granty od spoločnosti Merck, mimo predloženej práce
 • XY oznámil financovanie od spoločnosti Pfizer na štúdiu vakcíny proti meningokokovi skupiny B, ktoré nesúvisí s predloženou prácou.

 

Nezištné finančné dary od farmaceutických korporácií odborníkom na Covid-19 zrejme nie sú príznačné len pre Slovensko. A potom, že máme veriť inštitúciám a odborníkom.

 

Zdroj TU