Zachytili sme, že sa chystá kampaň na očkovanie proti C-19 z dielne MZ SR zameraná na deti. Nikto nedokázal odradiť toľko ľudí od očkovania, ako práve kampane MZ SR a slovenskí „odborníci“, preto nepochybujeme, že aj táto kampaň bude rovnako úspešná. Keďže už je vraj zazmluvnených 274 tis. dávok vakcín pre vekovú skupinu 5-11 rokov a doteraz ministerstvo ani „odborníci“ nepovažovali za potrebné detailne informovať rodičov o základných vedeckých poznatkoch, dokumentoch a pod., rozhodli sme sa opäť pomôcť s informovanosťou.

Prečo je vôbec potrebné očkovať deti?

Deti môžu ochorieť na covid, ich priebeh ochorenia je u nich vo väčšine prípadov ľahší ako u dospelých, môže byť aj bezpríznakový. Máme však aj deti s ťažšími príznakmi, ale globálne majú deti príznakov menej. Ale môže sa u nich prejaviť syndróm, ktorý sa nevyskytuje u dospelých, takzvaný syndróm PIMS, ktorý je opisovaný po ochorení covid-19. Keď dieťa zaočkujeme, môžeme sa tomuto závažnému ochoreniu vyhnúť. Druhý dôvod, prečo by sa deti mali očkovať, je, že ochorenie šíria medzi sebou a následne ho podávajú dospelým, ktorí môžu ochorieť. Zdroj: TU

 

Ak sú vo všeobecnosti toto dôvody k očkovaniu detí, potom sa pýtame:

 

  1. Český Státni Zdravotní Ústav v januári 2021 publikoval záver: „Souvislost mezi infekcí SARS-CoV-2 a novou klinickou jednotkou multisystémového zánětu nebyla dosud prokázána, ale zdá se být pravděpodobná“. http://www.szu.cz/tema/prevence/vzacny-zanetlivy-multisystemovy-syndrom-deti-pims-paediatric Aké je na Slovensku % detí z celkového počtu, u ktorých sa prejavil zriedkavý pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS)? Bola dokázaná príčinná súvislosť s vírusom SARS-CoV-2 u detí?
  2. Ako je to v prípade PIMS a tzv. „breakthrough infections“?
  3. Ako je to so vzťahom medzi PIMS/PIMS-TS/MIS-C a očkovaním proti Sars-Cov-2? Pár citácií z vedeckých publikácií:

Keďže patogenéza PIMS-TS zostáva nejasná, existuje aj teoretické riziko, že protilátky vyvolané očkovaním proti COVID-19 by mohli spôsobiť PIMS-TS, aj keď o tom doteraz neexistujú žiadne dôkazy. https://adc.bmj.com/content/archdischild/early/2021/11/01/archdischild-2021-323040.full.pdf

Je potrebné poznamenať, že rozšírené používanie vakcíny proti SARS-CoV-2 by teoreticky mohlo predisponovať k MIS-C, keďže ide pravdepodobne o imunitne sprostredkovaný jav. https://www.mdpi.com/2227-9067/7/7/69

Dňa 2. augusta 2021 dánska lieková agentúra vyšetrovala prípad MIS-C po očkovaní proti COVID-19 u 17-ročného chlapca po podaní vakcíny od spoločnosti Pfizer/BionTech. https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-30-august-2-september-2021

 

  1. Súhlasíme s pani odborníčkou, že pediatrický syndróm sa nevyskytuje u dospelých. Čo ale hovorí na MIS-A?

Multisystem inflammatory syndrome in children and adults (MIS-C/A): Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data.

Case Series of Multisystem Inflammatory Syndrome in Adults Associated with SARS-CoV-2 Infection — United Kingdom and United States, March–August 2020

 

  1. Je informovaná o tom, že bolo vedecky preukázané, že aj zaočkovaní ľudia (teda aj deti) šíria C-19? TU, TU, TU a TU.

 

C-19: Hospitalizácie a úmrtia v skupine detí

Je takmer nemožné získať relevantné dáta o počte hospitalizovaných detí na C-19 na Slovensku. Našli sme len čiastkové informácie v médiách TU, TU a TU.

Opäť sme si preto požičali dáta Americkej pediatrickej akadémie a Asociácie detských nemocníc zo dňa 25.11.2021. Tieto dáta sú považované za najlepšie verejne dostupné dáta v súvislosti s C-19 u detí. Nižšie uvádzame zistenia:

  • Kumulatívny počet prípadov – celkovo bolo hlásených 6 899 590 detských prípadov C-19, pričom deti predstavovali 17,0 % (6 899 590/40 497 291) všetkých prípadov.
  • Z celkového počtu kumulovaných hospitalizácií, 0,1 % až 1,9 % všetkých prípadov viedlo k hospitalizácii.
  • V rámci zahrnutých štátov (45 štátov, NYC, PR a GU), deti tvorili 0,00 % – 0,24 % všetkých úmrtí na C-19 a z toho 6 štátov hlásilo 0 úmrtí v skupine detí. 0,00 % – 0,03 % všetkých detských prípadov C-19 malo za následok smrť.

Dáta priamo z protokolu Pfizer/BionTech dostupné na stránke EMA:

Zdroj: https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf

24CDC. Risk for COVID-19 Infection, Hospitalization, and Death by Age Group. Updated 18 February 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/hospitalization-death-by-age.html. Accessed on 08 March 2021.

Pozreli sme sa aj na úmrtia v skupine detí a konkrétne to, či za posledné 2 roky došlo k nadmerným úmrtiam v tejto vekovej kategórii. Šedá časť = „normálny rozsah“. Zámerne sme tam ponechali aj dáta za roky pred „pandémiou“, aby ste si to mohli porovnať.

Obrázok 1. Súhrnný týždenný celkový počet úmrtí vo vekovej skupine 0-14 rokov (2017 – 2021)

Zdroj: https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

 

Očkovanie proti C-19: Vedľajšie účinky

Obrázok 2. EudraVigilance – nežiadúce účinky nahlásené v súvislosti s očkovaním vakcínou TOZINAMERAN (Pfizer-BionTech) ku dňu 27.11.2021.

Zdroj: https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll?PortalPages

 

Obrázok 3. VAERS – nežiadúce účinky nahlásené v súvislosti s očkovaním vakcínami proti C-19 (Dostupné ku dňu 27.11.2021).

 • Kategórie – Život ohrozujúce; Trvalé postihnutie; Hospitalizácia; Predĺženie existujúcej hospitalizácie; Pohotovosť; Návšteva lekára; Nič z vyššie spomenutých

 

Z toho najčastejšie hlásenými nežiadúcimi účinkami sú tieto:
Vaccine   Symptoms  
COVID19 (COVID19 (MODERNA)) (1201) PRODUCT ADMINISTERED TO PATIENT OF INAPPROPRIATE AGE (produkt podaný zlej vekovej kategórii) 5,931
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) DIZZINESS (závraty) 3,079
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) SYNCOPE  2,279
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) HEADACHE (bolesť hlavy) 2,197
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PYREXIA (teplota) 2,06
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PRODUCT ADMINISTERED TO PATIENT OF INAPPROPRIATE AGE (produkt podaný zlej vekovej kategórii) 2,008
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) NAUSEA (nevoľnosť) 1,914
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) CHEST PAIN (bolesť v hrudníku) 1,743
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) FATIGUE (únava) 1,505
COVID19 (COVID19 (MODERNA)) (1201) NO ADVERSE EVENT (bez vedľajších príznakov) 1,501
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) VOMITING (vracanie) 1,454
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) LOSS OF CONSCIOUSNESS (strata vedomia) 1,258
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PRODUCT STORAGE ERROR (chyba v skladovaní produktu) 1,183
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) NO ADVERSE EVENT (bez vedľajších príznakov) 1,16
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) DYSPNOEA (dýchavičnosť) 1,155
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PALLOR (bledosť pokožky spôsobená chorobou, šokom, stresom, …) 1,117
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) HYPERHIDROSIS (nadmerné potenie) 1,035
COVID19 (COVID19 (JANSSEN)) (1203) PRODUCT ADMINISTERED TO PATIENT OF INAPPROPRIATE AGE (produkt podaný zlej vekovej kategórii) 1,028
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PAIN (bolesti) 968
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) CHILLS (zimnica) 887
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) PAIN IN EXTREMITY (bolesti v koncových častiasch tela – prsty, chodidlá) 844
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) RASH (vyrážky) 782
COVID19 (COVID19 (PFIZER-BIONTECH)) (1200) MYOCARDITIS (zápal srdcového svalu) 698

Zdroj: The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Request (cdc.gov)

 

Do pozornosti dávame aj príspevok z ČR – TU.

Len aby tie vakcíny pre deti nakoniec neexspirovali na sklade.