Ak ste si mysleli, že korona divadlo vrátane všetkých obmedzujúcich a diskriminačných opatrení sa skončilo, ste na omyle. Využite ešte šancu sa do 8.4. vyjadriť k predĺženiu uplatňovania nariadenia o digitálnom Covid preukaze, ktoré pre Vás naplánovala EÚ. Pokiaľ sa s textom nižšie alebo jeho časťami stotožňujete, kľudne ho/ich môžete použiť ako argument.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Predlzenie-uplatnovania-nariadenia-o-digitalnom-COVID-preukaze-EU_sk

 

 

Strana 1

Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený v septembri 2021, sa približne dve tretiny (65%) respondentov zhodli na tom, že digitálny COVID preukaz EÚ je najbezpečnejším spôsobom, ako slobodne cestovať v Európe počas pandémie ochorenia COVID-19.


Komentár OOK:

Prieskum bol realizovaný u obyvateľov EÚ vo veku 15+. V EÚ žije približne 380 mil. obyvateľov vo veku nad 15 rokov.

Prieskum bol realizovaný na vzorke 26459 ľudí. To znamená, že vyššie uvedené tvrdenie je založené na názore 17 198 (65%) ľudí. To je presne 0,005 % obyvateľov EÚ vo veku 15+. Je to dostatočne reprezentatívna vzorka, aby sa vytvárali závery ohľadom digitálnych COVID preukazov pre všetkých Európanov daného veku?

Prieskum Eurobarometra taktiež ukázal, že 15610 (59 %) respondentov súhlasí s tým, že kompetentné orgány nie sú dostatočne transparentné, pokiaľ ide o vakcíny proti COVID-19. Toto zistenie Eurobarometra ale v dokumente už EÚ neuviedla. Taktiež sa v dokumente nedočítate o masívnych protestoch proti vakcinačným pasom v EÚ, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí: TU, TU, TU. Ak by sme porovnali počet ľudí na protestoch a vzorku opýtaných, bola by v prospech preukazov? EÚ sa rozhodla, prípustný je len jeden názor. Keď sa COVID preukazy prijímali, mnoho ľudí upozorňovalo, že to nebude dočasné, ako vtedy deklarovali. Pokiaľ raz majú prostriedky na obmedzovanie práv ľudí, už sa ich nevzdajú.

Odkaz na prieskum Eurobarometra: TU

 

 

Takmer všetky členské štáty používajú digitálny COVID preukaz EÚ aj na vnútroštátne účely, pričom štúdie poukazujú na to, že vďaka jeho používaniu došlo k zvýšeniu zaočkovanosti ZDROJ 1, poklesu miery hospitalizácií, obmedzeniu hospodárskych strát a, čo je najdôležitejšie, k nižšej úmrtnosti ZDROJ 2.


Komentár OOK:

V rôznych dokumentoch EÚ sa pravdepodobne dočítate, ako veľmi promptne Únia zareagovala na ekonomickú situáciu v súvislosti s COVID-19. Na realitu a ako veľmi COVID certifikáty pomohli sa opýtajte napríklad malých a stredných živnostníkov na Slovensku.(TU, TU)

Vysvetlenie k zdroju č. 1, na ktorý sa EÚ odvoláva:

Pre odôvodnenie si potreby COVID preukazov si EÚ požičala štúdiu z medRxiv. Štúdia ale popisuje podmieňovanie vstupu na verejné miesta preukazmi. Štúdia bola vypracovaná na základe dát z Kanady, Francúzska, Nemecka a Talianska. Zamyslite sa, prečo si do štúdie vybrali práve tieto štáty. Prečo tam nezaradili aj Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko? Nemá EÚ okrem Francúzska, Nemecka a Talianska ešte ďalších 24 členských štátov? Zase si vybrali pre odôvodnenie nutnosti COVID certifikátov konkrétnu štúdiu čo im hrá do kariet.  Taktiež si všetci na rozdiel od europoslancov (česť malej výnimke) pamätáme, aké nepokoje a demonštrácie sa konali v súvislosti povinným očkovaním a podmieňovaním vstupov na verejné miesta očkovacím preukazmi v daných štátoch. Ako je možné, že si EÚ odôvodňuje svoje priania „požičanými“ štúdiami a nemá vlastné štatistiky? Odôvodňovať potrebu digitálnych COVID preukazov zvýšeným očkovaním, bez zohľadnenia faktora nátlaku a vydierania je demonštráciou arogancie úradníkov z EÚ.

Vysvetlenie k zdroju č. 2, na ktorý sa EÚ odvoláva:

Aj v prípade druhého zdroja, ktorý má slúžiť na obhajobu COVID certifikátov sa jedná o štatistiky z Nemecka, Francúzska a Talianska. Opäť si položte otázku, že prečo práve tieto štáty a kde je ostatných 24 členských štátov?

Na konci dokumentu sa uvádza: Táto analýza môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, kedy a ako použiť certifikáty COVID na zvýšenie očkovacej látky, a tým sa vyhnúť prísnym zásahom, ako sú lockdowny, zákazy vychádzania a blokády, s veľkými sociálnymi a ekonomickými dôsledkami.

Tento záver potvrdzuje, že COVID certifikáty boli prijaté a sú udržiavané v platnosti za účelom nútenia obyvateľov EÚ k očkovaniu! Samozrejme, všetko sa vznešene skryje za „bezpečný voľný pohyb počas pandémie“.

 

 

Strana 2

Podľa najnovšej aktualizácie, t.j. odporúčania Rady (EÚ) 2022/107 prijatého 25. januára 2022, by držitelia digitálnych COVID preukazov EÚ, ktorí spĺňajú určité požiadavky, nemali takmer vôbec podliehať žiadnym dodatočným požiadavkám pri uplatňovaní svojich práv na voľný pohyb. Tento „individuálny prístup“ si preto vyžaduje neustálu dostupnosť digitálnych COVID preukazov.


Komentár OOK:

Tu Vám jasne odkazujú, že COVID preukazy nie sú dočasné!

Hneď na 1. strane dokumentu sa ako dôvod používania COVID preukazov uvádza, že boli prijaté z dôvodu bezpečného voľného pohybu počas pandémie.

Ako je to s epidémiou/pandémiou na Slovensku? TU

Bezpečný pre koho? Už množstvo vedeckých štúdií potvrdilo, že aj očkovaní ľudia šíria COVID-19 TU, TU. Títo ľudia mali navyše výnimky z testovania. Ako je v tomto prípade zabezpečená ochrana verejného zdravia, napríklad neočkovaných ale testovaných ľudí sa asi nedozvieme. O tom, že na Slovensku ÚVZ nevie vysvetliť mechanizmus ochrany verejného zdravia sme písali TU.

Ako to je s nižším rizikom hospitalizácie a úmrtí v prípade očkovaných sa dočítate napríklad TU.

O tom, že WHO neuvažuje nad koncom pandémie sa dočítate TU, TU, TU.

 

 

Strana 3

Keďže zároveň platí, že akékoľvek obmedzenie voľného pohybu osôb v rámci Únie, ktoré boli zavedené s cieľom obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2, vrátane požiadavky predložiť digitálne COVID preukazy EÚ by sa mali zrušiť hneď, ako to epidemiologická situácia umožní, predĺženie uplatňovania nariadenia EÚ 2021/953 by malo byť obmedzené na 12 mesiacov.


Komentár OOK:

Pokiaľ to chápeme správne, COVID preukazy boli zavedené z dôvodu, aby sa zabránilo šíreniu COVID-19. Opäť sa ignoruje fakt, že očkovaní ľudia sú šíriteľmi COVID- 19, pričom v čase najväčšej kulminácie vírusu v populácii mali dokonca výnimky z testovania. Doteraz bola účinnosť vakcín o tom, koľko ľudí sa nakazilo/ochorelo TU. Dnes už sa účinnosť vakcín obmedzuje výhradne na hospitalizácie a ťažký priebeh. Viete prečo boli COVID vakcíny navrhnuté ako 2 dávkové? Pamätáte sa na to, ako Vám sľubovali, že sa dáte len 2x zaočkovať a budete mať pokoj? Už len jeden booster. CEO Pfizeru už dnes hovorí o potrebe 4 a viac dávok TU. Stále veríte, že COVID preukazy a obmedzovanie Vašich práv skončí?

 

 

Strana 5

Komisia navrhuje, aby sa zahrnuli aj vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú predmetom klinického skúšania.


Komentár OOK:

Najnovšie by mali mať COVID preukaz aj ľudia, ktorí sú súčasťou klinického skúšania vakcín proti COVID-19. Takéto potvrdenie by dostal človek, na ktorom sa testuje produkt, o ktorom sa ešte nevie či je vôbec účinný. Keďže súčasťou klinického skúšania je aj takzvaná kontrolná/placebo skupina, ako budeme vedieť či daný človek nie je súčasťou tejto skupiny? Znamenalo by to, že nie je v skutočnosti zaočkovaný. Zabezpečíme týmto skutočne obmedzenie šírenie COVID-19 v populácií? Zabezpečíme tým skutočne ochranu verejného zdravia? Nie a Nie.

 

 

Strana 8

Akékoľvek obmedzenia slobody pohybu v rámci EÚ odôvodnené na základe verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia musia byť nevyhnutné, primerané a založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách.


Vedomé ignorovanie faktov, že aj očkovaní ľudia môžu šíriť COVID-19 a nechávať ich bez testovania je v rozpore s ochranou verejného zdravia. Vyžadovanie potvrdenia od zdravých ľudí na základe nespoľahlivých testov a len na základe toho, že sa nedali zaočkovať je diskriminačné.

Podľa oficiálneho vyjadrenia ÚVZ SR zo dňa 13.9.2021, sa neočkovaný a netestovaný človek nepovažuje automaticky za infikovaného vírusom SARS-CoV-2 TU.

Ohľadom spoľahlivosti PCR testov budem rovno citovať z rozsudku odvolacie súdu v Lisabone zo dňa 11.11.2020 (TU).

Prípadná spoľahlivosť vykonaných testov PCR závisí na prahu amplifikačných cyklov. Do limitu 25 cyklov bude spoľahlivosť testu približne 70 %; ak sa vykoná 30 cyklov, stupeň spoľahlivosti klesne na 20 %; ak sa dosiahne 35 cyklov, stupeň spoľahlivosti bude 3 %.

„To znamená, že ak má osoba pozitívny test PCR na prahu cyklu 35 alebo vyššom (ako je to vo väčšine laboratórií v USA a Európe), pravdepodobnosť, že sa osoba nakazí, je menšia ako 3 %. Pravdepodobnosť, že osoba dostane falošne pozitívny výsledok, je 97 % alebo vyššia.“

Dňa 28.7.2021 bola ÚVZ SR v zmysle zákona 211/2000 Z.z. položená otázka ohľadom počtu cyklov PCR pri diagnostike SARS-CoV-2 na Slovensku.

Odpoveď ÚVZ SR: „Počet cyklov/opakovaní v PCR by sa mal pohybovať v rozmedzí 40-50.“.

 

 

Strana 8-9

Zároveň sa jednotlivé zdravotné udalosti preukázané potvrdeniami – t. j. očkovanie, test alebo prekonanie ochorenia – nemôžu z hľadiska verejného zdravia považovať za rovnocenné, keďže nezaočkovaným a čiastočne zaočkovaným osobám aj naďalej hrozí oveľa vyššie riziko závažného priebehu ochorenia 23.


Komentár OOK:

Podľa potvrdených dát z českého ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), ktorá je obdobou slovenského NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), ktoré  žiaľ takouto štatistikou v slovenských pomeroch nedisponuje,  je práve prekonanie ochorenia predurčujúcim faktorom závažného priebehu ochorenia. Na oddeleniach JIS teda prakticky nekončia ľudia, ktorí sa v minulosti s vírusom stretli a je úplne jedno akou hladinou protilátok disponujú a či potom boli alebo neboli očkovaní (viď žlté, resp. zelené body na obrázku). Zdroj TU

 

 

Strana 10

(text samotného návrhu – Nariadenie EU parlamentu a Rady9

…po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom


Komentár OOK:

Nie všetko čo je nadiktované z Bruselu sa musí automaticky aplikovať v SR. Na to, aby to bolo možné, musí sa najprv návrh EÚ legislatívy dostať do výboru NR SR pre európske záležitosti https://youtu.be/wFbGBuYiFCw .

 

 

Strana 12

(5)Zvyšovanie miery zaočkovanosti zostáva kľúčovým cieľom v boji proti pandémii, keďže očkovanie vo zvýšenej miere chráni pred hospitalizáciou a závažným priebehom ochorenia, a zohráva tak dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rušenia obmedzení voľného pohybu osôb.


Komentár OOK:

Kľúčovým cieľom v boji proti pandémii by malo byť udržiavanie stavu celkového zdravia obyvateľstva a nie zvyšovanie miery zaočkovanosti. Nezabúdajúc na definíciu samotnej Svetovej zdravotníckej organizácie podľa ktorej je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“.

Očkovanie samotné nechráni vo zvýšenej miere pred hospitalizáciou a závažným priebehom ochorenia. Vzhľadom na to, že slovenské úrady nedisponujú takou detailnou štatistikou ako v susednom Česku, tak si znova pomôžeme vyššieuvedenými podkadmi ÚZIS. Tie ku dňu  16.2.2022 oficiálne evidovali počet očkovaých a neočkovaných na oddelení JIS v pomere presne 1:1 (189 vs. 189). V dobe vrcholiacej delta vlny epidémie okolo              5.12.2021 bol tento pomer  približne 3:7 (približne 300 očkovaných a 700 neočkovaných). Je na posúdení každého či tieto čísla skutočne predstavujú dokola omieľanú mantru o tom, že drvivú väčšinu prípadov s ťažkým priebehom ochorenia tvorí práve skupina neočkovaných.

 

 

(6) Ako poznamenalo ECDC vo svojom rýchlom posúdení rizika z 27. januára 2022, pri infekcii variantom omikron sa zdá byť menej pravdepodobné, že povedie k závažným klinickým prejavom, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu alebo prijatie na jednotku intenzívnej starostlivosti. Hoci zníženie závažnosti je čiastočne spôsobené inherentnými vlastnosťami vírusu, výsledky štúdií účinnosti vakcín preukázali, že v prípade infekcie variantom omikron zohráva očkovanie významnú úlohu pri prevencii závažných klinických prejavov, pričom účinnosť proti závažnému priebehu ochorenia sa výrazne zvyšuje u ľudí, ktorí dostali tri dávky vakcíny.


Komentár OOK:

Článok, ktorý odkazuje na oficiálne vládne stránky Veľkej Británie ohľadom poklesu účinnosti vakcín až o 300% TU. Britský oficiálny HAS Technical Briefing – COVID-19 vaccine surveillance report – week 11 TU.

Z precízne spracovaného reportu na stranách 43 a 44 vyplýva, že vo vyše 67 miliónovom národe Spojeného Kráľovstva so 73,5% kompletnou zaočkovanosťou populácie v období od 20.2. 2022 do 13.3.2022 zomierali  štvornásobne vyššou mierou ľudia zo skupiny zaočkovaných v pomere k nezaočkovaným a to aj po zohľadnení faktu, že  ich skupinu tvorí veľmi veľké absolútne číslo.

 

 

Strana 13

(7) Okrem toho nemožno vylúčiť ani to, že sa pandemická situácia zhorší v dôsledku vzniku nových znepokojujúcich variantov vírusu SARS-CoV-2. ECDC sa tiež vyjadrilo, že v tejto fáze pandémie COVID-19 pretrváva značná neistota.


Komentár OOK:

Takisto nemožno vylúčiť možnosť, že k žiadnemu vzniku znepokojujúcich variantov nedôjde ale zároveň už bude covidpas teror na občanoch nastavený a legislatívne prijatý. Po dvojročných skúsenostiach s vágne nastavenými a večne meniacich sa podmienok je veľmi pravdepodobné, že podľa vyhodnotenia panelu odborníkov nebude pandemická situácia nikdy dostatočne priaznivá na to, aby sa od povinnosti preukazovania sa digitálnym COVID preukazom EU upustilo. Opäť raz sa javí ako najdôležitejšie neustále udržiavanie strachu a ohrozenia medzi obyvateľstvom.

 

 

(8) Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemožno vylúčiť, že členské štáty budú od občanov Únie uplatňujúcich svoje právo na voľný pohyb vyžadovať predloženie dôkazu o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu alebo prekonaní tohto ochorenia aj po 30. júni 2022, t. j. po dátume, keď má uplynúť platnosť nariadenia (EÚ) 2021/953.


Komentár OOK:

 Znovu je tu možné vidieť, že sa vynakladá maximum úsilia posúvať termín dokladovania svojej zdravotnej dokumentácie čo možno na najdlhší možný termín do budúcnosti. Nebude sa posúvať napríklad po 1-2 týždňoch po dôkladnej analýze dvoch uplynulých.  Vzorovým príkladom môže byť Veľká Británia. Ale to, predpokladám, nepôjde. Pre slovenský štátny aparát by zjavne bolo príliš náročné spracovávať a vyhodnocovať také informácie o svojich občanoch. Následne by ich musel tento aparát aj na pravidelnej báze zverejniť čo by už bolo odvážnym počinom keďže údaje z Ministerstva zdravotníctva, NCZI, EPIS, RUVZ sa častokrát rôznia. ‚Ministerstvo pravdy‘ sa môže spoľahnúť iba na štatistiky, ktoré si samo sfalšovalo.

 

 

(8) Keďže zároveň platí, že akékoľvek obmedzenia voľného pohybu osôb v rámci Únie, ktoré boli zavedené s cieľom obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2, vrátane požiadavky predložiť digitálne COVID preukazy EÚ by sa mali zrušiť hneď, ako to epidemiologická situácia umožní, predĺženie uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/953 by malo byť obmedzené na 12 mesiacov. Predĺženie platnosti nariadenia by sa navyše nemalo chápať tak, že sa od členských štátov, a to najmä členských štátov, ktoré rušia vnútroštátne opatrenia v oblasti verejného zdravia, vyžaduje, aby zachovali alebo uložili obmedzenia voľného pohybu.


Komentár OOK:

Kedy presne nastane ten čashneď, ako to epidemiologická situácia umožní“? a prestane to sústavné udržiavanie napätia obyvateľstva v rozohratej partii šachu? Ako už bolo popísané vyššie, je naivné sa domnievať, že po odsúhlasení toho návrhu v NR SR slovenská vláda bude uvažovať vo „voľnom štýle“, že obmedzenie voľného pohybu predĺžením platnosti nariadenia by sa nemalo chápať tak, že bude toto vyžadovať a zachovávať a ponechá svojim občanom možnosť slobodnej voľby.

 

 

Strana 16

Bod 8. „Uplatňuje sa od 1. júla 2021 do 30. júna 2023.“;


Komentár OOK:

Bez komentára. Karty sú rozdané.