Pre všetkých ľudí šikanovaných opatreniami tejto vlády!

Pre 800 tis. Slovákov s prekonaným ochorením COVID-19!

Pre Slovákov žijúcich v pohraničí!

Pre združenia pomáhajúce ľuďom proti šikane zo strany štátu!

Pre média na strane ľudí!

Pre právnikov!

 

„Nedávne dôkazy naznačujú, že prirodzená infekcia vírusom SARS-CoV-2 môže poskytnúť podobnú ochranu pred ochorením COVID-19 ako očkovanie“ (WHO/LANCET, 10.5.2021)

Dňa 10.5.2021 WHO zverejnila na svoje stránke tzv. Scientific brief ohľadom COVID-19 a prirodzenej imunity. Aktualizovaný dokument sa zameriava na to, čo je v súčasnosti známe o imunite po infikovaní sa SARS-CoV-2. K tvorbe tohoto dokumentu bola zrealizovaná analýza dostupných štúdií z tejto problematiky. Dokumenty sú dostupné TU a TU, a my len stručne uvádzame najdôležitejšie zistenia. Pre tých, ktorí nerozumejú anglickým textom, zvládne to celkom obstojne preložiť aj Google prekladač.

 

Kľúčové informácie

 • Do 4 týždňov po infekcii sa u 90-99% osôb infikovaných vírusom SARS-CoV-2 vytvoria detekovateľné neutralizačné protilátky.
 • Dostupné vedecké údaje naznačujú, že u väčšiny ľudí je imunitná odpoveď dostatočná a chráni pred opakovanou infekciou najmenej 6 – 8 mesiacov po infikovaní sa (najdlhšie sledovanie so silnými vedeckými dôkazmi je v súčasnosti približne 8 mesiacov).
 • Štyri veľké štúdie zo Spojeného kráľovstva, USA a Dánska zistili, že infekcia SARS CoV-2 poskytla 80-90%-nú ochranu pred opakovanou infekciou až po dobu 7 mesiacov a až 94%-nú ochranu pred symptomatickým ochorením. Úroveň ochrany pred opätovnou infekciou, ktorá sa hodnotila pomocou pozitivity PCR, sa odhadovala na 50% u ľudí starších ako 65 rokov.
 • Súčasné dôkazy poukazujú na to, že u väčšiny jedincov sa vyvinula silná ochranná imunitná reakcia po prirodzenej infekcii SARS-CoV-2.
 • Výskyt nových variantov vyvolávajúcich obavy predstavuje výzvy, ktoré je potrebné dôsledne sledovať, predovšetkým potenciál týchto variantov vo vzťahu k imunite vyvolanej buď prirodzenou infekciou, alebo očkovaním.

 

„Prvá analýza štúdie SIREN ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou najmenej 9 mesiacov“ (Dr. Susan Hopkins – Úrad verejného zdravotníctva Spojeného kráľovstva, 18.6.2021)

Rozhovor je dostupný TU. Nižšie uvádzame len najdôležitejšie informácie z rozhovoru.

 • Štúdia SIREN je najväčšia svetová štúdia protilátok COVID-19 uskutočnená v reálnom svete.
 • Za posledný rok bolo v rámci štúdie vykonaných 519 465 testov PCR, 249 402 krvných testov na 44 549 účastníkoch. Účastníci boli testovaní každé 2 až 4 týždne pomocou PCR aj protilátkových testov.
 • Výsledky štúdie ukázali, že opakovaná infekcia SARS-CoV-2 je možná a môže sa vyskytnúť, hoci bola primerane zriedkavá.
 • Dôkazy zo štúdie SIREN naznačujú, že protilátky poskytnú určitý stupeň ochrany niekoľko mesiacov po infekcii. V rámci prvej analýzy, štúdia ukázala, že 83% ľudí infikovaných COVID-19 malo ochranu pred opakovanou infekciou po dobu najmenej 9 mesiacov.

Štúdia je dostupná TU.

Aby sme predišli znevažovaniu odbornosti vedcov zo strany vakcinačných fanatikov, vedecký profil Prof. Susan Hopkins uvádzame nižšie.

„Podstatná imunitná pamäť je generovaná po prekonaní COVID-19. Približne 95% pacientov si zachovalo imunitnú pamäť ~ 6 mesiacov po infekcii SARS-CoV-2“ (Dan et al., SCIENCE, 5.2.2021)

 • Celá štúdia je dostupná TU.
 • Podľa Prof. Shana Crottyho, PhD z imunologického ústavu La Jolla v Kalifornii, ktorý štúdiu viedol, jeho tím zmeral všetky štyri zložky imunitnej pamäte u takmer 200 ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Vedci zistili, že tieto štyri faktory pretrvávajú najmenej 8 mesiacov po infikovaní vírusom. To zistenie je dôležité, pretože to ukazuje, že telo si môže „pamätať“ SARS-CoV-2. Ak sa znova stretne s vírusom, pamäťové B bunky sa môžu rýchlo zmobilizovať a vytvoriť protilátky, ktoré mu umožnia bojovať. Tí, ktorí sa zotavili z COVID-19, môžu mať imunitu mesiace alebo možno dokonca roky.

Vedecký profil Prof. Shana Crottyho, PhD uvádzame nižšie.

Majú sa očkovať ľudia, ktorí prekonali COVID-19? Ako dlho trvá ochrana po očkovaní? Znižuje sa očkovaním prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

AKTUÁLNE INFORMÁCIE od EMA a výrobcov vakcín…

Pfizer-BioNTech – vakcína Comirnaty (posledná aktualizácia protokolu 3.6.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Comirnaty očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 545 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Comirnaty, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Comirnaty v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Comirnaty?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas 2 rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

 • Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/comirnaty-epar-medicine-overview_sk.pdf

 

Moderna – Spikevax (posledná aktualizácia protokolu 30.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Spikevax očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 343 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Spikevax, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o účinnosti očkovacej látky Spikevax v prípade ľudí, ktorí už prekonali COVID-19, nebol k dispozícii dostatok údajov zo skúšania.

 • Môže sa očkovacou látkou Spikevax znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Spikevax na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Spikevax?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Spikevax. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-medicine-overview_sk.pdf

 

AstraZeneca – Vaxzevria (posledná aktualizácia protokolu 6.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou Vaxzevria očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

V prípade 345 osôb, ktoré už prekonali COVID-19 a potom boli v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou Vaxzevria, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovacej látky Vaxzevria v prípade osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov.

 • Môže sa očkovacou látkou Vaxzevria znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Vplyv očkovania očkovacou látkou Vaxzevria na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je zatiaľ známe ani to, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou Vaxzevria?

V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Vaxzevria. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas jedného roku, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_sk.pdf

 

Janssen (posledná aktualizácia protokolu 22.7.2021)
 • Môžu sa očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen očkovať osoby, ktoré už prekonali COVID-19?

U 2 151 osôb, ktoré už prekonali ochorenie COVID-19 a ktoré boli potom v klinickom skúšaní zaočkované očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen, sa neprejavili žiadne ďalšie vedľajšie účinky. Na vyvodenie záveru o miere účinnosti očkovacej látky COVID-19 Vaccine Janssen u osôb, ktoré už prekonali COVID-19, nebol zo skúšaní k dispozícii dostatok údajov.

 • Môže sa očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Účinok očkovania očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

 • Ako dlho trvá ochrana vytvorená očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen?

Ochrana očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Janssen sa začína asi 14 dní po očkovaní, v súčasnosti však nie je známe, ako dlho ochrana trvá. Osoby zaočkované v rámci klinických skúšaní sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/covid-19-vaccine-janssen-epar-medicine-overview_sk.pdf

 

Všetky tieto informácie boli (a sú) verejne dostupné v čase prijímania opatrení vedúcich k diskriminácií ľudí bez očkovania, vrátane tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. WHO ako najvyššia autorita v oblasti verejného zdravia, oficiálne dokumenty k jednotlivým vakcínam na stránke EMA a publikácie v časopisoch LANCET a SCIENCE hovoria jasnou rečou! Minister zdravotníctva spolu s hlavným hygienikom a poradným tímom odborníkov prijímajú rozhodnutia v rozpore so súčasným vedeckým poznaním!

Denne nám dokazujú, že tu vôbec nejde o ochranu zdravia:

Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Lengvarský: Opatrenia na hraniciach sa nemenia, nová vyhláška bude prísnejšia.

(Nie len) 800 tis. Slovákov čo ste prekonali COVID-19, máte právo na vysvetlenie. Žiadajte od MZ SR a ÚVZ SR vysvetlenie, z akých dokumentov/vedeckých poznatkov vychádzali pri tvorbe opatrení. Na základe čoho Vás nútia očkovať sa, aj keď ste prekonali COVID-19. Prečo sú neočkovaní ľudia a ľudia čo prekonali COVID-19 znevýhodňovaní. Právnici, občianske združenia, politici a média na strane ľudí, v článku máte potrebné odkazy na dokumenty!

Zdroje:

https://www.aktuality.sk/clanok/907849/minister-lengvarsky-rozhodnutie-ustavneho-sudu-je-spravne-chystame-novu-vyhlasku-k-hraniciam/

https://dennikstandard.sk/95786/lengvarsky-opatrenia-na-hraniciach-sa-nemenia-nova-vyhlaska-bude-prisnejsia/

https://www.infovojna.sk/article/mikas-priznal-ze-who-ruska-len-odporuca-no-napriek-tomu-to-on-zaviedol-ako-povinnost-koho-pokyny-plni

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

https://spravy.rtvs.sk/2021/06/ministerstvo-zdravotnictva-planuje-v-najblizsich-dnoch-spustit-ockovanie-deti-od-12-do-15-rokov/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diamond_Princess

https://www.cas.sk/clanok/2551189/vedkyna-who-neskryva-obavy-varovanie-pred-kombinovanim-vakcin-proti-covid-19/

https://www.nature.com/articles/d41586-021-01359-3

https://www.cas.sk/clanok/2538693/heger-to-povedal-na-rovinu-dokedy-sa-budeme-riadit-covid-automatom/

https://comcovstudy.org.uk/about

https://www.interez.sk/kombinacia-vakcin-je-uz-mozna-aj-na-slovensku-poziadat-o-druhu-davku-pfizer-vsak-moze-len-vybrana-skupina-ludi/

https://www.cas.sk/clanok/2540289/bude-vakcina-rovnocenna-s-prekonanim-covidu-slova-profesora-krcmeryho-by-si-mal-precitat-kazdy/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice

https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2033363_covid-automat-farbu-ktora-symbolizuje-zivot-bez-obmedzeni-nezapnu-aj-ked-budu-okresy-splnat-kriteria