S návratom V. Krčméryho na obrazovky a titulky mainstreamových médií sa do centra pozornosti dostáva opätovne aj jeho vyjadrenie z diskusnej relácie Pozrime sa na to na TA3 z decembra 20201.

Takže návrat do minulosti v skratke:

Nechceme očkovať deti, myslím, že do 18 rokov. Z toho dôvodu, že u detí sa nesmie robiť štúdia klinická a ani u tehotných žien sa nesmie robiť. V. Krčméry, 2020

Po odvysielaní relácie, kde sa pán doktor vyjadril tak ako sa vyjadril, sa medzi ľuďmi rozpútala búrlivá diskusia, pričom bol výrok chápaný verejnosťou tak, že očkovanie detí = klinické skúšanie vakcín.

Proti názorom ľudí okamžite zasiahli strážcovia jedinej pro-vakcinačnej „pravdy“, Hoaxy a podvody – Polícia SR:

Tehotné ženy a deti do 18 rokov sa nebudú môcť po dodaní vakcín očkovať. Krčméry vysvetlil, že je to z dôvodu, že na oboch skupinách sa nesmie robiť klinická štúdia. „To znamená, že na nich neboli doposiaľ testované novo vyvíjané vakcíny proti koronavírusu. Preto odborníci nevedia, ako by ich telo zareagovalo a aké by mohli mať vedľajšie príznaky,” vysvetľuje polícia na sociálnej sieti2.

Čo ak by bolo vyjadrenie V. Krčméryho o klinickom skúšaní pravdou a zároveň bolo pochopenie toho výroku ľuďmi správne? Ospravedlnili by sa Hoaxy a podvody Polície SR ľuďom?

I.

Podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1901/2006 z 12. decembra 2006 o liekoch na pediatrické použitie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1768/92, smernica 2001/20/ES, smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 sa v hlave 1, článku 2 uvádza: „detská populácia“ je časť populácie vo veku od narodenia do 18 rokov3.

Taktiež podľa Unicef a WHO je za dieťa považovaná každá ľudská bytosť mladšia ako osemnásť rokov4,5.

II.

V protokole spoločnosti Pfizer-BioNTech k vakcíne Comirnaty, ktorý zahŕňal aj deti vo veku od 12 rokov (C4591001) sa uvádza jedna kúzelná veta:

Upozorňujeme, že v EÚ nemôže byť robený nábor účastníkov mladších ako 18 rokov6 (rozumej, že nemôžu byť zaradení do klinického skúšania).

Túto informáciu z protokolu sme si u spoločnosti overovali a bola nám potvrdená.

III.

V EÚ sa uskutoční post-schvaľovacia štúdia bezpečnosti za účelom aktívneho sledovania skutočnej bezpečnosti vakcíny Comirnaty (štúdia C4591010), s využitím primárneho zberu údajov, ktorý sleduje skupinu očkovaných osôb a hodnotí riziko AESI (nepriaznivých udalostí osobitného záujmu)7,8.

IV.

Čo je post-schvaľovacia štúdia?

Post-schvaľovacia štúdia je akákoľvek klinická štúdia, test alebo akákoľvek klinická štúdia licencovaného produktu uskutočnená na človeku, ktorá sa začína na  danom území realizovať po prijatí regulačného schválenia. Môže sa jednať o epidemiologickú štúdiu, modelovanie, farmakoekonomické štúdie, post-marketingové štúdie. Je súčasťou fázy IV klinického skúšania9.

V.

A teraz skúška správnosti. Čo je fáza IV klinického skúšania?

Typ klinického skúšania, ktorý skúma vedľajšie účinky, ktoré časom spôsobí nová liečba po jej schválení a uvedení na trh. Tieto štúdie sledujú vedľajšie účinky, ktoré sa v predchádzajúcich štúdiách nepozorovali, a môžu tiež skúmať, ako dobre funguje nová liečba počas dlhého obdobia. Klinické štúdie fázy IV môžu zahŕňať tisíce ľudí. Tiež sa nazýva klinické skúšanie fázy 4 a post-marketingové sledovanie.10

Tak si to zhrňme. Všetci očkovaní v EÚ (takže aj deti) budú súčasťou post-schvaľovacej štúdie. Post-schvaľovacia štúdia je klinická štúdia. Tento typ štúdií je súčasťou fázy IV klinického skúšania. Tak ako to je to s tým zákazom klinického skúšania na deťoch? Platí za vyššie uvedených podmienok, že očkovanie detí = klinické skúšanie, alebo nie?

Ešte jeden dodatok k bezpečnosti vakcín u detí, dostatočnému klinickému skúšaniu a transparentnosti podľa našich „odborníkov“.

VI.

V štúdii C4591001 dostalo najmenej 1 dávku Comirnaty celkovo 21 720 účastníkov vo veku 16 rokov alebo starších a celkovo 21 728 účastníkov vo veku 16 rokov alebo starších dostalo placebo. Celkovo 20 519 účastníkov vo veku 16 rokov alebo starších dostalo 2 dávky Comirnaty. V tejto populácii bol celkový počet detí vo veku 16-17 rokov 283 (N = 138 BNT162b; N = 145 placebo). Populácia jedincov vo veku 16-17 rokov bola obmedzená (n = 283). 11

 

Vakcína pre deti vo veku 12-15 rokov bola pred podmienečným schválením testovaná na 2260 deťoch v danom veku, pričom len 1131 z nich dostalo očkovaciu látku!12

Vakcína pre deti vo veku 16-17 bola pred podmienečným schválením testovaná na 283 deťoch v danom veku, pričom len 138 z nich dostalo očkovaciu látku!

Napriek tak nízkym a nedostatočným počtom pre vyvodzovanie akýkoľvek záverom sú schopní naše deti touto látkou očkovať a ešte nám tvrdiť, že vakcína je bezpečná a účinná! Deti nie sú dospelí! Výsledky pre dospelú populáciu nie sú automaticky prenosné na skupinu detí! Na koľkých deťoch vo veku 5-11 rokov bude stačiť otestovať vakcínu, aby ju pre naše deti považovali „odborníci“ za bezpečnú a vnucovali nám ju? 50, 100, 10? Z toho polovica bude kontrolná skupina?

Stačí Vám rodičia, že vakcíny, ktorými chcú očkovať deti boli testované pár mesiacov na vzorke 1131 a 138 detí? Myslíte, že je to dostatočná reprezentatívna vzorka na odhalenie nežiadúcich účinkov s rôznym stupňom závažností? Myslíte, že pár mesiacov je dostatočný čas na identifikáciu týchto nežiadúcich účinkov?

 

Pre všetkých „expertov“ na očkovanie

V súvislosti s očkovaním si ešte poukážeme na to, ako sú vykresľovaní médiami, vakcinačnými fanatikmi a farma lobistami ľudia, ktorí sa dobrovoľne, zodpovedne k svojmu zdraviu a na základe poznatkov skutočných vedcov rozhodli, že očkovanie nepodstúpia a taktiež nedajú očkovať svoje deti. Najnovšie nám to zopakoval aj V. Krčméry pre istý denník13:

Ako vnímate nezáujem ľudí o očkovanie?

Veľmi túžim vaše slovo nezáujem premenovať na nerozhodnosť. Ale možno máte pravdu. Najviac antivakcinačných názorov počujeme prekvapivo od osôb s nižším vzdelaním, ktorých rodičia pritom v detstve zachránili očkovaním pred tetanom, difteriou, čiernym kašľom, žltačkou, obrnou atď. detskou paletou očkovaní. Keby ich rodičia boli odmietli, mnohí by už odpočívali vo večnosti.

Takže takto, laická aj odborná verejnosť opakovane žiadala o verejnú diskusiu k téme očkovania. No zrejme sa niekto veľmi bál, že by kládli títo ľudia s „nižším vzdelaním“ až príliš kvalifikované otázky. Možno sa niekto bál, že by sa ukázalo, že títo ľudia si prečítali protokoly k vakcínam. Možno by sa ukázalo, že títo ľudia si dohľadali informácie nedajbože v relevantných zdrojoch. A možno by sa ukázalo, že by naši odborníci na otázky ľudí s „nižším vzdelaním“ nevedeli ani odpovedať. Očkovacia kampaň je neodborná, amatérska a urážajúca našu inteligenciu! Príkladom za všetko je infografika na podporu očkovania z dielne Útvaru hodnoty za peniaze MF SR14.

Pokiaľ sú ľudia odmietajúci očkovanie na základe skutočných vedeckých faktov označovaní ako tí s nižším vzdelaním, radi by sme vedeli aké najvyššie dosiahnuté vzdelanie má autor tejto infografiky…

 

Mrkva a palica je najčastejším symbolom pre?

Pokiaľ to bol zámer a toto si skutočne o väčšine nezaočkovaných Slovákoch myslíte, tak sa nečudujte prečo vám tá kampaň zlyháva na všetkých frontoch. Všetko naznačuje aj tomu, že nesedí ani tá teória o “menej vzdelaných” ľuďoch. Dokonca, tých ľudí s racionálnym a triezvym zmýšľaním je stále väčšina.

A k pánovi Krčmérymu a všetkým s podobným názorom na ľudí čo odmietajú očkovania proti Covid-19 len toľko. Ste tí poslední čo by mali vynášať podobné súdy o vzdelaní  a inteligencii ľudí, ktorých ani nepoznáte. Skúste si občas pozrieť aj iné ako mainstreamové média a uvidíte to množstvo lekárov, vedcov, právnikov, inžinierov a ľudí s legitímnymi, logickými a vedecky podloženými argumentami k očkovaniu.

Zdroje:

 1. https://www.ta3.com/relacia/19370/je-vakcina-proti-covid-19-bezpecna
 2. https://www.ta3.com/clanok/190564/siri-sa-zavadzajuce-video-krcmery-v-nom-hovori-o-ockovani-deti
 3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1901&from=sk
 4. https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text
 5. https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html
 6. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
 7. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
 8. https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
 9. https://www.lawinsider.com/dictionary/post-approval-study
 10. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/phase-iv-clinical-trial
 11. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
 12. https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf
 13. https://www.cas.sk/clanok/2540347/uznavany-epidemiolog-krcmery-vyslovil-ciernu-prognozu-co-nas-caka-v-pripade-ak-podcenime-opatrnost/
 14. https://dennikn.sk/blog/2411764/ockovanie-je-najvyssia-hodnota-za-peniaze/