Najnovšie údaje zverejnené novou Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva o prípadoch, hospitalizáciách a úmrtiach na COVID-19 ukazujú, že zaočkovaná populácia stále predstavovala 4 z každých 5 úmrtí na COVID-19 za posledné štyri týždne napriek skutočnosti, že tí, ktorí boli považovaní za najzraniteľnejších voči Covid-19, dostali „posilňovaciu“ injekciu.

‘Správa o dohľade nad očkovaním proti Covid-19 – 48. týždeň’ bola zverejnená Agentúrou pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (predtým Public Health England) vo štvrtok 2. decembra 2021 sa ukazuje, že prevažná väčšina prípadov Covid-19 medzi 1. novembrom a 28. novembrom bola medzi plne zaočkovanou populáciou.

Zdroj – str. 30

Celkový počet prípadov podľa stavu očkovania potvrdený tabuľkou 8 správy UKHSA o dohľade nad očkovaním v 48. tyždni medzi 11. októbrom a 7. novembrom 2021 bol nasledovný –

  • Neočkovaná populácia = 344,912
  • Čiastočne očkovaná populácia = 65,056 prípadov
  • Plne očkovaná populácia = 438,404 prípadov

To znamená, že zaočkovaná populácia predstavovala 59 % prípadov Covid-19 v období od 1. novembra do 28. novembra 2021, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala 41 %. Ak však z rovnice odstránime osoby mladšie ako 18 rokov, z ktorých mnohí nemajú nárok na očkovanie, čísla sú oveľa horšie pre zaočkovanú populáciu.

Celkový počet prípadov podľa stavu očkovania u všetkých starších ako 18 rokov, ako je potvrdené tabuľkou 3 správy UKHSA Week 48 Vaccine Surveillance medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021 bol nasledovný –

  • Neočkovaná populácia = 85,038 prípadov
  • Čiastočne očkovaná populácia = 24,330 prípadov
  • Plne očkovaná populácia = 437,450 prípadov

To znamená, že zaočkovaná populácia nad 18 rokov predstavovala 84 % prípadov Covid-19 medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala len 16 %.

Žiaľ, posledná UKHSA správa tiež ukazuje, že napriek tomu, že kampaň na posilňovaciu dávku dobre prebieha, drvivá väčšina hospitalizácií na COVID-19 bola v období od 1. novembra do 28. novembra 2021 aj medzi plne zaočkovanou populáciou.

Zdroj – str. 31

Celkový počet hospitalizácií podľa stavu očkovania pre všetky vekové kategórie medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021, ako je potvrdený tabuľkou 9 správy UKHSA bol nasledovný –

  • Neočkovaná populácia = 2,355
  • Čiastočne očkovaná populácia = 233
  • Plne očkovaná populácia = 3,998

To znamená, že zaočkovaná populácia predstavovala 64 % hospitalizácií v súvislosti s Covid-19 medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala len 36%.

Ale opäť je rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými oveľa horší, pokiaľ ide o úmrtia údajne súvisiace s Covid-19.

Zdroj – str.32

Celkový počet údajných úmrtí na Covid-19 podľa stavu očkovania medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021, ako je potvrdené v tabuľke 5 UKHSA správy bol nasledovný –

  • Neočkovaná populácia = 695 úmrtí
  • Čiastočne očkovaná populácia = 96 úmrtí
  • Plne očkovaná populácia = 2750 úmrtí

To znamená, že zaočkovaná populácia predstavovala 80 % úmrtí na Covid-19 medzi 1. novembrom a 28. novembrom 2021, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala len 20 %.

Vzhľadom na to, že zaočkovaná populácia predstavuje 6 z každých 10 prípadov COVID-19, 6 z každých 10 hospitalizácií COVID-19 a 8 z každých 10 úmrtí na COVID-19, existuje naozaj nejaké opodstatnenie pre diskusie, ktoré sa teraz začali v médiách hlavného prúdu okolo povinného očkovania v Spojenom kráľovstve, po vzore Rakúska, Grécka, Nemecka a čoskoro aj Francúzska?

Existuje nejaké opodstatnenie pre očkovacie pasy, ktoré boli zavedené v Škótsku a Walese a ktoré budú nepochybne zavedené v Anglicku na sklonku roka?

Očkovanie proti Covid-19 nebránia infekcii.

Očkovanie proti Covid-19 nebránia prenosu.

Podľa uvedených údajov to vyzerá, že nebránia ani hospitalizícii či úmrtiu.

Jediné, čomu očkovanie proti Covid-19 v súčasnosti bránia, je rešpektovanie základných ľudských práv priznaných každému človeku pred rokom 2020.

 

Zdroj