Obrazne, o tomto sa nás snaží už dlhú dobu presvedčiť ÚVZ SR a MZ SR. Presvedčiť sa im podarilo už množstvo lekárov, pedagógov, policajných príslušníkov, zamestnávateľov, majiteľov obchodov, gastro prevádzok a poskytovateľov služieb, ktorí z im známych a nám neznámych dôvodov túto “rovnicu” nie len prijali, ale jej akceptáciu pod hrozbou sankcií, rôznych foriem obmedzovania a odopierania tovarov a služieb vynucujú na ľuďoch, ktorí stále chápu, že 2+2=4.

 

Čo znamená zdravý, chorý, infekčný a SUSPEKTNÝ človek?

Existuje množstvo prístupov k definícii týchto termínov. Pre potreby tohto príspevku to ale zjednodušíme.

(1) Podľa WHO a CDC je zdravie (z angl. health) stav celkovej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, a nie iba neprítomnosť choroby alebo slabosti.

(2) Choroba (z angl. disease) je podľa WHO, akákoľvek odchýlka od normálneho alebo funkčného stavu organizmu, spravidla spojená s určitými znakmi a symptómami a odlišujúca sa povahou od fyzického poranenia. Chorý organizmus bežne prejavuje znaky alebo symptómy naznačujúce jeho abnormálny stav.

(3) Podľa slovníka Merriam-Webster, znamená infekčný (z angl. infectious):

  • produkujúci alebo schopný produkovať infekciu // baktérie a iné infekčné činidlá
  • prenosný alebo schopný prenosu infekcie – obsahujúci patogénne činitele, ktoré sa môžu prenášať // infekčné kvapôčky
  • šíri sa alebo je schopný rýchlo sa šíriť medzi ostatnými.

 

Páni Mikas a Lengvarský si ako inak svojvoľne poňali definíciu SUSPEKTNÝ (podozrivý z ochorenia). Tento termín je v oblasti medicíny dlhodobo zaužívaný, avšak títo páni mu v súvislosti s Covid-19 dali úplne iný rozmer. Dnes už neexistuje na Slovensku zdravý človek. Tešíte sa dobrému zdraviu? Žijete zdravo? Športujete? Smola, podľa Mikasa a Lengvarského ste podozrivý, že máte Covid-19. Nemáte právo byť zdravý, odteraz už len suspektný! Trest za to, že sa ako zdravý človek odmietate podriadiť očkovacím a vytieracím experimentom.

A teraz si pozorne prečítajte definíciu suspektnej osoby na Covid-19 TU a definíciu suspektnej osoby podľa MZ SR TU. Ak by boli páni Mikas a Lengvarský futbalisti, bol by to ich x-tý gól do vlastnej brány. S takýmto výkonom by si nezahrali už ani v dedinskej lige.

Z dokumentov jasne vyplýva, že človek bez symptómov nie je považovaný za suspektného! Je teda zdravým človekom! Nie je žiadny dôvod vyžadovať testy od zdravého človeka!

 

A keďže je na Slovensku stále dostatok ľudí, ktorí vedia, že 2+2=4, svoje legitímne otázky kladú aj príslušným úradom. A dostávajú odpovede. Jeden z našich čitateľov sa ÚVZ SR opýtal nižšie uvedené otázky a dostal na ne odpovede.

Otázka: „Ako je definovaný človek, ktorý nepodstúpi očkovanie voči Covid, či testovanie na SARS-CoV-2 antigénovým ani PCR testom? Kde je možné definíciu pre tento prípad nájsť? Poprosím o zaslanie odkazu, alebo zdroja.“

Odpoveď ÚVZ SR:  „Vami požadovaná definícia neexistuje.“

 

Otázka: „Je človek, ktorý nepodstúpi testovanie (z iných ako zdravotných dôvodov) automaticky považovaný za infikovaného SARS-CoV-2? Aký má status takýto človek? Prezumuje sa choroba u takéhoto človeka?“

Odpoveď ÚVZ SR:  „Takýto človek sa nepokladá automaticky za infikovaného, môžeme ho pokladať potenciálne za rizikového.“

 

A teraz si to zhrňme. Suspektný človek, čiže podozrivý z ochorenia Covid-19, je jasne definovaný. Človek bez symptómov nemôže byť a nie je považovaný za infikovaného. Na to, aby Vás ktokoľvek podľa definície MZ SR mohol vôbec označiť za suspektného, museli by ste minimálne vykazovať symptómy ochorenia Covid-19. V opačnom prípade ste z medicínskeho hľadiska zdravým človekom. A tie dve kľúčové slová „môžeme“ a „potenciálne“ dávame do pozornosti právnikom a aj tým, čo si na svoje prevádzky a ambulancie vylepili s hrdosťou OTP a fanaticky vyžadujú testy od zdravých ľudí. Pre všetkých horlivých ó-té-pé-čkárov máme ešte jednu už otrepanú vec na zamyslenie – očkovanie negarantuje, že ľudia nešíria SARS-CoV-2 TU, TU, TU, TUTU! Do svojich ambulancií a prevádzok odmietate vpustiť, ošetriť a obslúžiť zdravých ľudí bez jediného symptómu a bez testu z dôvodu, že by mohli šíriť SARS-CoV-2, no zároveň bez testu vpustíte ľudí, ktorí vedecky preukázateľne SARS-CoV-2 môžu šíriť?

 

Zdravý človek bez testu ani na krok, ale pozitívny do práce? A ešte k najzraniteľnejším? Žiadna konšpirácia, ale nová vyhláška ÚVZ SR, platná od 11.10.2021. Zrejme budú mať títo pracovníci vyhradený vlastný vchod, vlastné miestnosti na prezliekanie, budú hermeticky izolovaní od zdravých zamestnancov a klientov zariadení.

„Obdobne ako v prípade zdravotníckych pracovníkov, aj u pracovníkov zariadení sociálnych služieb v prípadoch, ak je potrebné zabezpečiť neodkladnú starostlivosť o klienta v zariadení sociálnych služieb a nie je možné zabezpečiť iného pracovníka ZSS ani z okolitých zariadení sociálnych služieb, bude možné, aby pracovník v ZSS, ak je pozitívny a nemá klinické príznaky, poskytoval zdravotnú starostlivosť osobám pozitívnym na ochorenie,“ ozrejmila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. TU

 

Vážení páni Mikas a Lengvarský, mali by ste nasledovať Vášho kolegu p. Krčméryho. Nie len odchodom zo Slovenska, ale rovno zo svojich funkcií a do zabudnutia!